Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • logika
  • grafika menadżerska i prezentacyjna
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • podstawy zarządzania strategicznego z elementami marketingu
  • matematyka
  • zarządzanie projektami
  • zarządzanie jakością

 

Postęp technologiczny stawia wymagania i aby być jego znaczącą częścią należy je spełniać, a nierzadko również wychodzić im naprzeciw. Rozwój szeroko pojętej techniki wpływa na procesy zachodzące w firmach produkcyjnych, handlowych, a także usługowych, we wszystkich branżach. Funkcjonujące piony techniczne, zespoły projektowe oraz piony zarządzające czekają na nowych specjalistów, którzy będą wykorzystywać wiedzę technologiczną oraz wiedzę z zakresu planowania, organizacji i kontroli. To wszystko sprowadza się do Inżynierii zarządzania, czyli kierunku kształcenia oferowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to innowacyjne połączenie zagadnień dotyczących współczesnego biznesu oraz planowania, organizacji i kontroli. Studenci uczą się planować i zarządzać procesem produkcyjnym, jak wdrażać innowacyjne i oszczędne rozwiązania produkcyjne, wykonywać analizy biznesowe, czy też identyfikować zagrożenie i oceniać ryzyko na poszczególnych stanowiskach pracy. Co ważne, studenci uczestniczą w projektach i warsztatach, dzięki którym mogą przetestować różne zagadnienia w warunkach rzeczywistych, a także otrzymują możliwość zdobycia specjalistycznych, międzynarodowych certyfikatów.

Jakie przedmioty zawarte są w programie nauczania? Na przykład: logika, grafika menadżerska i prezentacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy zarządzania strategicznego z elementami marketingu, matematyka, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, ochrona pracy i choroby zawodowe, technologie produkcji, systemy informatyczne w procesach produkcyjnych, logistyczne determinanty zrównoważonego rozwoju, statystyczna kontrola jakości, podstawy ekonomii, budowlany proces inwestycyjny, projektowanie CAD w budownictwie, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, inżynieria materiałowa, mechanika i wytrzymałość materiałów, elementy elektrotechniki i elektroniki, zarządzanie procesowe i projektowanie procesów, zintegrowany systemy zarządzania, prognozowanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie innowacjami i transferem technologii.

Realizowane specjalności mają za zadanie rozwijać konkretne umiejętności. Na przykład: zarządzania pracami związanymi z inwestycjami budowlanymi, przeprowadzania kontroli dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, projektowania operacji technologicznych, analizowania wypadków przy pracy, zarządzania innowacjami i transferem technologii w obszarze inżynierii procesów produkcyjnych. W jaki sposób wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci Inżynierii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, firmach audytorskich, instytutach naukowo- badawczych, zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, firmach deweloperskich, firmach zarządzających nieruchomościami, biurach projektowych, firmach budowlanych, firmach szkoleniowych.

Studia w Toruniu to coraz większa przestrzeń edukacyjna, w której zainteresowani pozyskaniem wysokiej jakości wykształcenia znajdą coś dla siebie. Jeśli chcemy podjąć naukę na kierunku Inżynieria zarządzania możemy wybrać omawianą przez nas uczelnie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Piotrek, student Inżynierii zarządzania mówi:

„WSB to uczelnia, w którym można zdobyć wykształcenie odpowiadające wymaganiom i potrzebom współczesności. Nauka jest przygotowaniem do wejścia na rynek. Wszystko ma wymiar praktyczny, dlatego polecam tę właśnie uczelnię.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)