Kierunek menedżersko-prawny

Kierunek menedżersko-prawny

Kierunek menedżersko-prawny

Kierunek menedżersko- prawny – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednym z najpopularniejszych wyrazów w dzisiejszych czasach jest „rozwój”. Naturalnie, to bardzo dobra tendencja i należy wierzyć, że utrzyma się ona jak najdłużej, ale wraz z nią zmienia się rzeczywistość zawodowa, zwłaszcza ta o charakterze biznesowym. Wiadomo, że podstawą prawidłowego funkcjonowania jakiejkolwiek firmy i przedsiębiorstwa jest wykwalifikowana kadra zarządzająca, która nie tylko tworzy długofalowe strategie działania i efektywnie zarządza podległymi pracownikami i procesami, ale też potrafi reagować na zmienną sytuację na rynku i przeciwdziałać kryzysom w firmie. Świat się zmienia i trzeba za nim nadążać, ale bez konkretnej wiedzy i wielu umiejętności taka pogoń będzie bardzo trudna do zrealizowania. W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego biznesu powstał Kierunek menedżersko- prawny, oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek menedżersko- prawny w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to innowacyjne studia łączące wiedzę zarządczą z prawem. Studenci poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, zasady podejmowania decyzji strategicznych i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, wybrane aspekty prawa europejskiego, zasady postępowania cywilnego i administracyjnego, a także formułę sporządzania biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza finansowa, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, inżynieria zarządzania kryzysowego, badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, polityka państwa na rynku pracy, prawne aspekty pracy dla menedżera, logistyka w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, zarządzanie kosztami logistyki, zachowania klienta, marketingowe działania organizacji, strategie komunikacji w procesie sprzedaży, elementy zarządzania przedsiębiorstwem turystyki zdrowotnej, komercyjne i publiczne systemy finansowania świadczeń zdrowotnych, psychologia motywacji, negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Jak widać, Kierunek menedżersko- prawny w toruńskiej WSB zakłada przedstawienie różnorodnych ścieżek rozwoju, a także szeroki zakres kierunków, w których można poprowadzić karierę zawodową. Studenci pozyskują szeroki wachlarz wiedzy, na którą składają się umiejętności strategicznego kształtowania i analizy bezpieczeństwa narodowego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenia postępowania powypadkowego, badania wypadków przy pracy, zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie, budowania trwałych relacji z klientem oraz partnerami biznesowymi, planowania procesu personalnego w organizacji, prowadzenia negocjacji handlowych, interpretowania przepisów prawa medycznego oraz wielu, wielu innych. A co zrobić z taką wiedzą? Absolwenci Kierunku menedżersko- prawnego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, agencjach doradztwa personalnego, biurach pośrednictwa pracy, agencjach celnych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, ośrodkach sportowo- rekreacyjnych, placówkach medycznych, administracji publicznej, hotelach i pensjonatach, firmach doradztwa biznesowego, urzędach pracy.

Toruń posiada wiele interesujących miejsc, w których młodzi ludzie mogą zdobywać wykształcenie. Natomiast, pomimo tego faktu, nie wszystkie szkoły wyższe oferują kierunki kształcenia, będące innowacyjnym połączeniem kilku dyscyplin.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Jagoda, studentka Kierunku menedżersko- prawnego mówi:

„Dla mnie wybór uczelni był oczywisty. Chciałam studiować coś nowoczesnego, nastawionego na praktyczne umiejętności i kwalifikacje, na których opiera się współczesny biznes. Dlatego wybrałam Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Kierunek menedżersko-prawny - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)