Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

wsb bydgoszcz

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy to jedna z dziesięciu uczelni, które razem tworzą największą grupę niepublicznych szkół wyższych w kraju. Pomimo niedługiej historii, gdyż powstała w 2007 roku, zdążyła zaznaczyć swoją pozycję na edukacyjnej mapie miasta oraz całego regionu. Hasłem, jakie przyświeca bydgoskiej uczelni jest „Partnerzy w rozwoju kariery zawodowej”, za którym idzie innowacyjność i nauczanie w praktycznym wymiarze, a także fakt, że przy realizowanych kierunkach funkcjonują komisje do spraw jakości kształcenia, w których uczestniczą firmy i instytucje związane z daną branżą, dzięki czemu programy nauczania budowane są na fundamentach najświeższych danych rynkowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy to uczelnia kształcąca w najpopularniejszych i najczęściej wyszukiwanych dziedzinach, a wszystkie przedmioty realizowane są przy użyciu tzw. manuali, czyli dodatkowych, dostępnych dla studentów pomocy dydaktycznych standaryzujących proces nauczania. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi kursy i szkolenia, wydawnictwo, a także bloga, który również może stanowić interesującą formę pozyskiwania informacji i nauki. Na uwagę zasługuj także Uniwersytet Każdego Wieku, któremu od powstania w 2008 roku przyświeca myśl o tym, że warto kształcić się przez całe życie. Słuchaczem może zostać każda dorosła osoba bez względu na wiek, wykształcenie, czy status społeczno- ekonomiczny.  

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, których zakres tematyczny oscyluje wokół zarządzania, biznesu, marketingu, czy zagadnień z sektora IT. Cechą charakterystyczną jest przeprowadzanie sesji egzaminacyjnej; egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy. Co jeszcze zasługuje na uwagę? Symulacje biznesowe, które stanowią jedną z form kształcenia i dzięki której studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą. 

 

WYKŁADOWCY

Nad innowacyjnością programów kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy czuwa doświadczone grono wykładowców, wśród których niemała część to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Ponadto, każdy kierunek studiów posiada własnego menedżera, czyli osobę weryfikującą program nauczania we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy mieści się przy ulicy Fordońskiej 74. Co ważne, każdemu studentowi jest blisko na zajęcia, a także czas podróży na uczelnię może spędzić w towarzystwie innych studentów. W Wyższej Szkole Bankowej powstał specjalny serwis, skierowany zarówno do kierowców, jak i pasażerów, dzięki któremu mogą wspólnie dotrzeć na zajęcia.

 

WSB Bydgoszcz kierunki studiów >

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Komentarze (0)