Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

03.02.2022

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w WSB BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań pedagogicznych
 • dydaktyka ogólna
 • historia wychowania
 • socjologia edukacji z elementami socjologii ogólnej
 • psychologia społeczna, diagnoza i terapia pedagogiczna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • zarządzanie oświatą z elementami prawa oświatowego

 

Pedagogika to kierunek kształcenia związany z najbardziej wielopłaszczyznowym zagadnieniem, jakim jest człowiek. Dzięki tej wielowarstwowości dyscyplina ta ulega zmianom, rozwija się, modyfikuje swoje gałęzie i niełatwo przewidzieć czy obszar zainteresowań i badań będzie wyglądał podobnie za kilka, czy kilkanaście lat. Pedagogika to dziedzina dla osób otwartych i mających świadomość tego, że praca z drugim człowiekiem stanowi niemałe wyzwanie. Na tych, którzy chcą podjąć to wyzwanie czeka kierunek Pedagogika, w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to praktyczne przygotowanie do zawodu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy ogólnej, pedagogicznej, jak również socjologicznej, historyczno- filozoficznej i psychologicznej, która poprowadzi do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, jak również tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, planować i realizować działania profilaktyczne, jak również wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu i aktywizujące metody uczenia się w pracy z podopiecznymi oraz wspierać osoby niepełnosprawne.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: metodologia badań pedagogicznych, dydaktyka ogólna, historia wychowania, socjologia edukacji z elementami socjologii ogólnej, psychologia społeczna, diagnoza i terapia pedagogiczna, psychologia rozwoju człowieka, zarządzanie oświatą z elementami prawa oświatowego, pedagogika porównawcza, pedagogika społeczna, penologia i podstawy prawa karnego, diagnoza potrzeb opiekuńczo- wychowawczych, psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych, aktywizacja kulturalno- społeczna seniorów, zarządzanie kryzysowe, pedagogika pracy.

Śmiało można założyć, że ilu ludzi, tyle obszarów badań i działań pedagogicznych. Być może z charakteru współczesnego świata powstaną kolejne elementy omawianej przez nas dyscypliny. Skąd taki wniosek? Pedagogika musi się rozwijać, aktualizować, dostosowywać do panujących realiów. Inaczej będzie zwykłą teorią, niedającą się przenieść w praktyczne działanie. Mówiąc o działaniu, warto zapytać o drogi zawodowe tych, którzy ukończą naukę na tym kierunku. Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie, aresztach śledczych, zakładach karnych, agencjach pośrednictwa pracy, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach kultury, klubach seniora, placówkach oświatowo- wychowawczych.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Pedagogikę, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Bydgoszczy stanowią dość długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Michalina, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej to mój przepis na sukces. Już w trakcie nauki wkraczam na ścieżkę zawodową i bardzo dokładnie poznaję swój zawód, obszar obowiązków, a także problemy, z jakimi mogę się spotykać. To studia praktyczne, znaczące, oferujące bardzo wiele.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Bydgoszcz

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podejmowania działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, diagnostycznym i profilaktycznym,
 • konstruowania programów naprawczych,
 • diagnozowania stopnia niedostosowania społecznego osób wchodzących w konflikt z prawem,
 • opracowywania diagnozy przydatności zawodowej,
 • stosowania technik doradztwa i aktywizacji zawodowej,
 • funkcjonowania głównych instytucji sądowniczo – penitencjarnych,
 • planowania, organizowania i prowadzenia zajęć grupowych z młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • aresztach śledczych,
 • zakładach karnych,
 • agencjach pośrednictwa pracy,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach kultury,
 • klubach seniora,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Komentarze (0)