Studia podyplomowe – Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Studia podyplomowe – Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito

studia podyplomowe

Odkryj kierunki podyplomowe w Uczelni WSB Merito i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe – Uczelnia WSB Merito w Warszawie 

Współczesny świat wymaga od nas coraz więcej, na dodatek w różnych przestrzeniach i sferach życia. Prawdą jest, że najwięcej wymaga w obszarze wiedzy i umiejętności, bez których my, niczym pordzewiałe mechanizmy, zatrzymamy się i pozostanie nam tylko obserwowanie rozwoju, nie będąc jego aktywną częścią. Niezwykle istotne jest, aby aktualizować swoje wiadomości.

Ładować baterię wiedzy, aby zawsze być przygotowanym do zmian, przed którymi przyjdzie nam stanąć. W jaki sposób to osiągnąć? Podjąć naukę na studiach podyplomowych w Uczelni WSB Merito w Warszawie. Studia podyplomowe w Uczelni WSB Merito w Warszawie to szansa na udoskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wcześniej pozyskanej wiedzy, jak również obranie nowej ścieżki, poprzez wybór niestudiowanej przedtem dziedziny.

Co ważne, w czasie zajęć omawiane są konkretne przykłady i case studies, co pozwala na stosowanie zdobywanej wiedzy od razu, w wymiarze pracy zawodowej. Studia podyplomowe, z założenia, mają pozwolić na uzupełnienie wiedzy, poszerzenie horyzontów, dokształcenie się, poznanie nowych obszarów wiedzy oraz, co równie istotne, zwiększenie mobilności na rynku pracy. Ale studia podyplomowe w Uczelni WSB Merito w Warszawie to także okazja do kontaktu z przedstawicielami świata biznesu, którzy chętnie dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, a przyznać należy, że rozwijanie umiejętności pod okiem praktyków jest najlepszą i najbardziej efektywną formą kształcenia.

Studia podyplomowe w Uczelni WSB Merito w Warszawie można podjąć posiadając wykształcenie wyższe, czyli licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie. Oznacza to, że nie trzeba posiadać dyplomu magistra i naukę można rozpocząć już po studiach pierwszego stopnia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uczelnia WSB Merito w Warszawie - studia podyplomowe 2023

Studia podyplomowe - Uczelnia WSB Merito w Warszawie: znaleziono 131

Grupa kierunku
Uczelnia WSB Merito w Warszawie - studia podyplomowe
Administracja – zarządzanie i organizacja
studia podyplomowe

zjazdy, online

Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
studia podyplomowe

zjazdy, online

Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia coachingu zespołowego i facylitacji
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia menedżera
studia podyplomowe

zjazdy

Akademia profesjonalnego coacha
studia podyplomowe

online

Akademia przywództwa kobiet
studia podyplomowe

zjazdy, online

Akademia trenera
studia podyplomowe

zjazdy

Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich
studia podyplomowe

zjazdy

Akademia zarządzania zmianą i strategią
studia podyplomowe

online

Analityk biznesowy
studia podyplomowe

zjazdy

Analityk finansowy
studia podyplomowe

zjazdy, online

Analityk i konsultant salesforce
studia podyplomowe

online

Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
studia podyplomowe

online

Bankowość cyfrowa
studia podyplomowe

online

Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej
studia podyplomowe

online

Bibliotekoznawstwo
studia podyplomowe

zjazdy, online

Big data. inżynieria danych
studia podyplomowe

zjazdy

Bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
studia podyplomowe

zjazdy

Biznes i marketing fotografa
studia podyplomowe

online

Branding i content marketing
studia podyplomowe

zjazdy, online

Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
studia podyplomowe

zjazdy, online

Cross-border w e-commerce
studia podyplomowe

zjazdy

Customer experience management
studia podyplomowe

zjazdy, online

Data driven content marketing & digital storytelling
studia podyplomowe

online

Diversity and inclusion management - zarządzanie różnorodnością w organizacji
studia podyplomowe

online

Doradztwo zawodowe i coaching kariery
studia podyplomowe

zjazdy

Dydaktyka języków obcych
studia podyplomowe

zjazdy, online

E-commerce academy
studia podyplomowe

zjazdy

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
studia podyplomowe

zjazdy, online

Edukacja włączająca
studia podyplomowe

zjazdy, online

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
studia podyplomowe

online

Employer branding
studia podyplomowe

zjazdy, online

Esg - zrównoważony rozwój organizacji
studia podyplomowe

zjazdy

Etyka dla nauczycieli
studia podyplomowe

zjazdy, online

Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym
studia podyplomowe

online

Grafika kreatywna i projektowanie graficzne
studia podyplomowe

zjazdy

Hr biznes partner
studia podyplomowe

zjazdy

Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
studia podyplomowe

online

Inspektor ochrony danych - prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji
studia podyplomowe

zjazdy

Inspektor ochrony danych
studia podyplomowe

online

Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Integracja sensoryczna
studia podyplomowe

zjazdy, online

International bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi w środowisku międzynarodowych projektów i organizacji
studia podyplomowe

online

Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w abap
studia podyplomowe

zjazdy, online

Kadry i płace
studia podyplomowe

zjazdy

Lean management
studia podyplomowe

online

Logistyka w biznesie
studia podyplomowe

online

Manager jednostek hotelowych, spa & wellness
studia podyplomowe

online

Managerial development program. program rozwoju menedżerów
studia podyplomowe

online

Marketing kultury
studia podyplomowe

zjazdy, online

Mediacje sądowe i pozasądowe
studia podyplomowe

zjazdy

Mediacje w oświacie
studia podyplomowe

zjazdy, online

Menadżer ds. eksportu
studia podyplomowe

zjazdy, online

Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing
studia podyplomowe

zjazdy, online

Menedżer samorządu terytorialnego -zarządzanie procesami w smart city i green city
studia podyplomowe

online

Menedżer zarządzania zakupami
studia podyplomowe

zjazdy

Menedżer zrównoważonego rozwoju i esg
studia podyplomowe

online

Menedżerska akademia analizy transakcyjnej
studia podyplomowe

zjazdy, online

Nauczanie języka polskiego jako obcego
studia podyplomowe

zjazdy, online

Negocjacje w biznesie
studia podyplomowe

online

Neurobiznes
studia podyplomowe

zjazdy, online

Neurodydaktyka
studia podyplomowe

zjazdy, online

Neurologopedia
studia podyplomowe

zjazdy, online

Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji
studia podyplomowe

online

Ochrona środowiska
studia podyplomowe

zjazdy, online

Organizacja i zarządzanie oświatą
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pedagogika resocjalizacyjna
studia podyplomowe

zjazdy, online

Podatki i doradztwo podatkowe
studia podyplomowe

zjazdy, online

Podstawy programowania
studia podyplomowe

online

Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
studia podyplomowe

online

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
studia podyplomowe

online

Praktyczny marketing internetowy
studia podyplomowe

zjazdy, online

Prawo nowych technologii w biznesie
studia podyplomowe

online

Profesjonalny mentor w organizacji
studia podyplomowe

online

Programista python developer
studia podyplomowe

online

Programowanie aplikacji java
studia podyplomowe

zjazdy, online

Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
studia podyplomowe

zjazdy, online

Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
studia podyplomowe

online

Psychodietetyka
studia podyplomowe

zjazdy

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
studia podyplomowe

online

Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów
studia podyplomowe

zjazdy

Psychologia reklamy i komunikacji
studia podyplomowe

zjazdy, online

Psychologia zarządzania
studia podyplomowe

zjazdy

Rachunkowość dla zaawansowanych
studia podyplomowe

zjazdy

Rachunkowość w praktyce
studia podyplomowe

zjazdy

Sap - zintegrowane systemy informatyczne
studia podyplomowe

zjazdy

Sap s/4 hana - nowoczesny system erp
studia podyplomowe

zjazdy, online

Seksuologia praktyczna
studia podyplomowe

online

Social media i influencer marketing
studia podyplomowe

zjazdy, online

Specjalista hr
studia podyplomowe

zjazdy

Studia menedżerskie
studia podyplomowe

zjazdy

Sustainable leadership
studia podyplomowe

online

Tester oprogramowania - online
studia podyplomowe

online

Tester oprogramowania
studia podyplomowe

zjazdy

Testowanie oprogramowania - junior software tester
studia podyplomowe

online

Transport i spedycja
studia podyplomowe

zjazdy, online

Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych
studia podyplomowe

zjazdy, online

Wczesne wspomaganie rozwoju
studia podyplomowe

zjazdy, online

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
studia podyplomowe

zjazdy, online

Wycena nieruchomości
studia podyplomowe

online

Zaawansowane kompetencje menedżerskie w podmiotach leczniczych
studia podyplomowe

zjazdy

Zamówienia publiczne
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie flotą samochodową
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie jakością w branży automotive
studia podyplomowe

zjazdy, online

Zarządzanie kryzysowe w turystyce
studia podyplomowe

online

Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego
studia podyplomowe

online

Zarządzanie produkcją – certyfikat franklin university
studia podyplomowe

online

Zarządzanie projektem - akademia project managera
studia podyplomowe

online

Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca
studia podyplomowe

online

Zarządzanie turystyką wellbeing
studia podyplomowe

online

Zarządzanie w podmiotach leczniczych - online
studia podyplomowe

online

Zarządzanie w podmiotach leczniczych
studia podyplomowe

zjazdy

Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer hr
studia podyplomowe

zjazdy

Zintegrowany system informatyczny sap erp
studia podyplomowe

zjazdy, online

Pokaż więcej

Nadchodzące wydarzenia

Grupa kierunku - studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Komentarze (0)