Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim jest najstarszą niepubliczną uczelnią w województwie lubuskim, a historia jej sięga 1997 roku. Od początku działalności, uczelni przyświecał cel kształcenia innowacyjnego, nowoczesnego, a także różniącego się od panujących standardów i schematów w innych szkołach wyższych. Cechą, która wyróżnia Wyższą Szkołę Biznesu na tle ogólnopolskiego kształcenia jest intensyfikacja, która polega na tym, że studenci wybranego kierunku w toku nauki realizują równolegle dwie specjalności. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim to uczelnia, która oferuje kształcenie w najważniejszych dyscyplinach związanych z szeroko rozumianą sferą biznesu. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi kursy i szkolenia z wielu obszarów tematycznych, odpowiadających potrzebom współczesnego rynku, a także Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, które prowadzi mediacje z zakresu spraw rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i karnych. Ponadto, gorzowska uczelnia prowadzi badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych, a ośrodkiem badawczym realizującym działalność zarówno dla miasta, jak i regionu jest Pracownia Badań Naukowych. 

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie takich dyscyplin jak zarządzanie, administracja, logistyka, leśnictwo, czy HR. Cechą charakterystyczną realizowanych kierunków kształcenia jest ich wymiar praktyczny, na który składają się liczne warsztaty, ćwiczenia, laboratoria i lektoraty, a także, wspomniany już fakt, że studenci otrzymują unikalną możliwość ukończenia dwóch specjalności w trakcie trzech lat nauki. Mówiąc o kształceniu należy podkreślić, że priorytetem Wyższej Szkoły Biznesu jest zapewnienie studentom bezpośredniego kontaktu z wykładowcami, co nie tylko ułatwia naukę i poprawia jej efektywność, lecz także buduje jej odpowiednią atmosferę, opartą na zaufaniu i sympatii. 

 

WYKŁADOWCY

Nauka w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oparta jest na fundamentach nowoczesnego myślenia o kształceniu, nad którym czuwa doświadczone i uznane grono praktyków, złożone między innymi z przedstawicieli kadr zarządzających uznanych firm i instytucji, czy też specjalistów ze służb mundurowych.    

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim mieści się przy ulicy Franciszka Walczaka 25. Istotnym punktem uczelni jest biblioteka, dzięki której studenci mają zapewniony dostęp do książek, czasopism fachowych, prac dyplomowych i zbiorów w wersji elektronicznej. Ponadto, na fundamencie porozumienia o wzajemnym udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, studenci WSB mogą korzystać z nieograniczonych zasobów innych bibliotek znajdujących się w mieście.

 

WSB kierunki studiów >

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)