Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • psychologia zarządzania organizacją
  • badania marketingowe
  • networking - sieci społeczne w biznesie
  • metodyka i proces coachingu
  • psychologia sprzedaży i obsługi klienta

 

Psychologia odgrywa istotną rolę nie tylko w życiu codziennym, ale także w różnorodnych formach działalności, począwszy od sportu na biznesie kończąc. Właśnie w tej drugiej materii zyskuje coraz większą popularność, gdyż wraz z postępującymi zmianami na rynku zmieniają się aspekty związane ze sprzedażą, komunikacją, czy mediacjami. Psychologia w biznesie to lepsze zrozumienie ludzi i ich motywacji, poprawienie skuteczności zarządzania ludźmi, osiąganie lepszych efektów. Na tych, którzy pragną wejść do współczesnej przestrzeni biznesowej czeka kierunek Psychologia w biznesie. Oferowany jest on w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu realizowany jest we współpracy z przedsiębiorcami, aby jego program jak najlepiej odpowiadał potrzebom współczesnego rynku i jego uczestników. Cechą charakterystyczną jest połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Studenci uczą się dobierać kadry, prowadzić skuteczne negocjacje, projektować działania marketingowe, jak również prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe. Ponadto, w ramach kierunku funkcjonują trzy koła naukowe: Psychologii Mediacji i Negocjacji, Coachingu oraz Psychologii Praktycznej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia zarządzania organizacją, badania marketingowe, networking - sieci społeczne w biznesie, metodyka i proces coachingu, psychologia sprzedaży i obsługi klienta, psychologiczne mechanizmy reklamy, rozwiązywanie konfliktów biznesowych, organizacyjne i prawne aspekty prowadzenia mediacji, finanse behawioralne, zachowania klienta, coaching zdrowia, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, public relations.

W ramach kierunku Psychologia w biznesie w toruńskiej WSB studenci zdobywają umiejętności stosowania w praktyce wiedzy na temat decyzji nawykowych, impulsywnych, racjonalnych w celu tworzenia zachęt do decyzji zakupowych. Uczą się budowania relacji z klientem oraz partnerami biznesowymi, zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach, budować wizerunek oraz rozwiązywać konflikty biznesowe. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w firmach doradztwa biznesowego, działach HR przedsiębiorstw, działach sprzedaży, działach handlowych, zespołach projektowych, agencjach marketingowych.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane zarówno z biznesem, jak i psychologią zawsze będą niezwykle istotne i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Daria, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to przygotowanie do wejścia w świat biznesu. Zajęcia prowadzą praktycy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami. Nauka to ciekawa przygoda.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki psychologiczn i społeczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)