Psychologia mediów

Psychologia mediów

Psychologia mediów

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Psychologia mediów – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jak działają media? Na podstawie jakich mechanizmów przekazy medialne trafiają do nas i dlaczego jesteśmy w stanie w nie uwierzyć? Znajomość pewnych metod i technik umożliwia pracownikom mediów skuteczne wpływanie na odbiorców, kreowanie gustów i wizerunku, narzucanie pewnych światopoglądów, rozpowszechnianie idei, czy nawet manipulowanie opinią publiczną. To wszystko zawiera się w Psychologii mediów, którą można zgłębić w Collegium Humanum, Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Psychologia mediów to specjalność, która realizowana jest w ramach szerokiego kierunku Psychologia. Założeniem tej dyscypliny jest poznanie istoty komunikowania masowego, specyfiki różnych mediów masowych, ich języka, prezentowanego obrazu świata i strategii nadawczych. Studenci zaznajamiają się z mechanizmami wyjaśniającymi wpływ mediów oraz konsekwencjami jakie płyną z ich użytkowania. Psychologia mediów to także poznanie fundamentów funkcjonowania współczesnych mediów, prawa medialnego, zasad komunikacji społecznej, czy też nabycie umiejętności skutecznej perswazji.

Współcześnie media oraz nowe technologie spełniają różne funkcje, nie tylko informacyjne. Pełnią rolę pewnego elementu spajającego, który daje poczucie przynależności. Ponadto, media kształtują poglądy, rozwijają konkretne postrzeganie rzeczywistości, kreują określone postawy. Posiadanie umiejętności związanych z nawet szeroko rozumianą psychologią daje mocne podstawy do pracy w mediach: redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, portalach internetowych, czy też agencjach reklamowych, marketingowych i public relations, jak również instytutach naukowych.

Uczelni w stolicy, w których można studiować psychologię jest bardzo wiele, lecz nie w każdej można otrzymać możliwość realizowania licznych specjalności. Miejsce, w którym można zgłębić różnorodne elementy tej dziedziny jest omawiana przez nas szkoła wyższa.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Sylwia, studentka Psychologii mediów mówi:

„Collegium Humanum daje bardzo szerokie możliwości kształcenia. Każdy ma wybór, w którą stronę psychologii chciałby podążać i w której jej subdyscyplinie zostać specjalistą. Dlatego wybrałam studia właśnie w tej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię mediów:

Absolwent specjalności Psychologia mediów w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • odbioru i przetwarzania przekazów,
  • krytycznej oceny działania mediów,
  • oddziaływania mediów na społeczeństwo,
  • komunikacji społecznej,
  • twórczego korzystania z mediów,
  • emocji w kontakcie z mediami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Psychologia mediów:

Absolwent specjalności Psychologia mediów w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • mediach,
  • agencjach reklamowych i marketingowych,
  • firmach public relations,
  • instytutach naukowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)