Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Psychologia zdrowia – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Mawia się, że zdrowie jest najważniejsze. W tym powiedzeniu, przekazywanym niemal z pokolenia na pokolenie zawarta jest najczystsza prawda, choć nie każdy wie, w jaki sposób osiągnąć zdrowie, które na dodatek posiada różnorodne płaszczyzny. Tutaj z pomocą przychodzi Psychologia zdrowia, czyli dość młoda, ale dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, którą określić można jako zastosowanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, choroby i systemu opieki zdrowotnej. Zajmuje się ona problematyką promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływem czynników psychicznych na zdrowie i chorobę, zastosowaniem technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, obejmując wszelkie psychologiczne aspekty związane ze zdrowiem. Chcąc poznać ją głębiej należy wybrać studia w Collegium Humanum w Warszawie.

Psychologia zdrowia to specjalność, którą odnajdziemy w Collegium Humanum studiując Psychologię. Studenci poznają zasady tworzenia modeli teoretycznych przydatnych w rozważaniach nad zdrowiem i chorobą, uczą się sposobów radzenia sobie ze stresem, poznają zasady promocji zdrowia, komunikacji lekarza z pacjentem. Psychologia zdrowia przyjmuje tzw. biopsychospołeczny model zdrowia, wymagający całościowego podejścia do pacjenta, uwzględniając czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne. Oznacza to uwzględnianie wpływu leczenia na pacjenta, a nie tylko na chory organ wymagający leczenia.

Kształcenie w zakresie Psychologii zdrowia przynosi szeroką wiedzę, którą można wykorzystać na różne sposoby i w różnorodnych miejscach. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w placówkach służby zdrowia, lecz także placówkach edukacyjnych, jak również w mediach.

A gdzie studiować? Która uczelnia najlepiej przekaże wiedzę związaną z omawianą przez nas dziedziną? Chcąc podjąć naukę w stolicy, warto przyjrzeć się konkretnemu punktowi na edukacyjnej mapie miasta.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Dagna, studentka Psychologii zdrowia mówi:

„Collegium Humanum to uczelnia wyjątkowa, ponieważ przekazuje studentom wiedzę konkretną, szczegółową i praktyczną, na bazie której funkcjonują nowoczesne zawody. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię zdrowia:

Absolwent specjalności Psychologia zdrowia w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • promocji zdrowia i postaw związanych ze zdrowiem,
  • prawidłowej komunikacji między lekarzem a pacjentem,
  • procedur i leczenia szpitalnego,
  • metod pokonywania stresu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Psychologia zdrowia:

Absolwent specjalności Psychologia zdrowia w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

  • placówkach służby zdrowia,
  • placówkach edukacyjnych,
  • mediach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)