Administracja

Administracja

Dolnośląska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Administracja – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • organizacja i zarządzanie
 • nauka o państwie i prawie
 • informatyka w administracji
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • kultura pracy administracyjnej
 • zarządzanie jakością w administracji

 

Definicja administracji wyróżnia jej dwa rodzaje: publiczną i prywatną. Kierunki kształcenia skupiają się zazwyczaj na tej pierwszej, czyli wykonywaniu zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. Obecnie administrację publiczną w Polsce tworzą organy administracji rządowej i samorządowej, o działaniu których można dowiedzieć się w ramach kierunku Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oferuje pozyskanie szerokiego wachlarza umiejętności i kompetencji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z prawem i administracją, jak również nauk ekonomicznych. Istotą jest przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, samorządowej, czy administracji prywatnej. Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to także rozwijanie niezbędnych kompetencji społecznych: autoprezentacji, wypowiedzi, prowadzenia dyskusji, asertywności i kultury pracy.

Program nauczania skupia w sobie takie przedmioty jak: ekonomia, organizacja i zarządzanie, nauka o państwie i prawie, informatyka w administracji, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, kultura pracy administracyjnej, zarządzanie jakością w administracji, finanse jednostek samorządu terytorialnego, komunikacja społeczna, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, psychologia ogólna, socjologia i metody badań społecznych, zarządzanie projektami. Znaczna część zajęć zawartych w harmonogramie posiada charakter warsztatów i konserwatoriów.

Administracja to konkretny kierunek kształcenia, czyli taki, który ma za zadanie przygotować do wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, sądach, fundacjach i stowarzyszeniach, podmiotach prywatnych.

Kierunki studiów we Wrocławiu to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Administracja także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się sporą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Sylwia, studentka Administracji mówi:

„Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu najbardziej cenię za nowoczesne podejście do kształcenia. Tutaj nie ma nudnych i niepotrzebnych zajęć. Zdobywamy wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności, na dodatek takie, które najmocniej poszukiwane są na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania,
 • prawa administracyjnego,
 • struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • prowadzenia negocjacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • sądach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • podmiotach prywatnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)