Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku praca socjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • podstawy socjologii
  • psychologia rozwojowa i osobowości
  • socjologia wychowania
  • podstawy polityki społecznej
  • psychologia kliniczna
  • teoretyczne podstawy pomagania
  • diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy
  • psychopatologia rozwoju

 

Praca socjalna, zwana także polityką społeczną, to działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego i poprawę pozycji społecznej. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że praca socjalna to niełatwa dziedzina, wymagająca nie tylko określonej wiedzy i umiejętności, lecz także pewnych cech charakteru, bez których działalność w jej sferze będzie niezwykle trudna, bądź nawet niemożliwa. W jaki sposób pomagać? Jak aktywizować tych, nad którymi wisi ryzyko wykluczenia? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając Pracę socjalną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Praca socjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to przygotowanie do kompetentnej pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy socjologicznej i filozoficznej, prowadzącej do poznania człowieka oraz procesów społecznych. Studenci poznają procesy zachodzące w organizmie ludzkim gwarantujące jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne, zaznajamiają się z mechanizmami rzutującymi na system podziału i działalność służb społecznych, jak również uczą się dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia grup i jednostek.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy socjologii, psychologia rozwojowa i osobowości, socjologia wychowania, podstawy polityki społecznej, psychologia kliniczna, teoretyczne podstawy pomagania, diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy, psychopatologia rozwoju, poradnictwo edukacyjno- zawodowe, metody badań społecznych, kulturowe konteksty edukacji, praca socjalna z seniorami, pedagogika społeczna.

Pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, osobami uzależnionymi, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi, byłymi więźniami oraz uchodźcami. Zazwyczaj wykonuje swoje obowiązki w terenie, zatem jeśli wydaje się komuś, że można pomagać na odległość, to prędko musi zmienić swoje nastawienie do tego zawodu. Jaka przyszłość zawodowa czeka absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Pracę socjalną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, organizacjach pozarządowych, fundacjach.

Studia we Wrocławiu to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Ewelina, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to niełatwy kierunek, bo i zawód jest trudny i wymagający. Studiuję w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, aby pod okiem doświadczonych praktyków zdobyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogła jak najlepiej wypełniać tę niełatwą, ale jakże szlachetną misję.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)