Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • podstawy prawa
 • teoria bezpieczeństwa
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • bezpieczeństwo społeczne
 • podstawy zarządzania

 

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo to rzecz najistotniejsza, podstawa sprawnego funkcjonowania państwa. Ale zapewne nie wszyscy wiedzą z jakich składa się elementów, jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo, czy też w jaki sposób zapobiegać ewentualnym zagrożeniom. Niestety, wraz z rozwojem świata rozwijają się metody zaburzania porządku, zatem dyscypliny związane z bezpieczeństwem muszą należeć do najbardziej nowoczesnych, trzymających rękę na pulsie, nieprzerwanie aktualnych. Bezpieczeństwo wewnętrzne to coraz popularniejszy kierunek kształcenia, który coraz częściej można odnaleźć w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Proponuje go także Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to propozycja dla tych, którzy planują poprowadzenie drogi zawodowej w służbach mundurowych lub administracji państwowej. Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, a także nabycie umiejętności analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci uczą się przygotowywać plany reagowania kryzysowego, chronić dane osobowe i informacje niejawne, a także w jaki sposób udzielać informacji środkom masowego przekazu. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli policji, straży miejskiej, administracji, sądownictwa, jak również specjalistów z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawy prawa, teoria bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, bezpieczeństwo społeczne, podstawy zarządzania, bezpieczeństwo państwa, socjologia, psychologia bezpieczeństwa, systemy polityczne i ekonomiczne państwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, strategie bezpieczeństwa, międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji masowej i transporcie, mediacje i negocjacje.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, patrząc na różnorodność specjalności, składa się z kilku elementów. W toku zajęć studenci poznańskiej WSB pozyskują praktyczne umiejętności z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno- prawnym, poznają metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, uczą się posługiwać wybranymi narzędziami informatycznymi, metodami i procedurami, wspierającymi system ochrony informacji, czy też poznają metody oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli funkcjonariuszy służb mundurowych, analityków do spraw ryzyka i bezpieczeństwa informacji, specjalistów do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej i jednostkach komercyjnych.

Nie będzie niczym oryginalnym przyznanie, że dziedziny związane z bezpieczeństwem zawsze będą niezwykle istotne i nauka w ich zakresie może być dobrą inwestycją. Ale w której szkole wyższej się uczyć?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Mateusz, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Moje założenie było bardzo proste. Jeśli iść na studia, to tylko na najlepszą uczelnię, w której uczą doświadczeni profesjonaliści i praktycy w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałem Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Poznań

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości,
 • metod identyfikowania zachowań przestępczych,
 • zasad ochrony informacji,
 • zasad funkcjonowania organów państwa,
 • oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych,
 • koncepcji bezpieczeństwa społecznego,
 • ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • funkcjonariusz służb mundurowych,
 • specjalista lub analityk w agencji detektywistycznej,
 • specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej i jednostkach komercyjnych,
 • analityk ds. ryzyka i bezpieczeństwa informacji,
 • analityk w strukturach kryzysowych administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)