Filologia

Filologia

Filologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Filologia – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Znajomość języków obcych zawsze będzie uchodziła za istotną umiejętność, a w niektórych kręgach nawet za zdolność obowiązkową. We współczesnym świecie największy nacisk kładziony jest przede wszystkim na język angielski, ponieważ właśnie tym języku porozumiewa się świat nauki, biznesu, kultury, czy polityki. Wiedza na temat języka Beatlesów zawsze będzie modna, potrzebna i opłacalna. Dlatego, na tych, którzy chcieliby poznać język angielski, na dodatek w jego biznesowym wymiarze czeka kierunek Filologia. A gdzie? W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to kierunek o języku w rozumieniu jego gramatyki, słownictwa czy fonetyki, ale również nauka o literaturze i historii kraju jego pochodzenia. Co ważne, duży nacisk kładziony jest na umiejętność jego praktycznego zastosowania w różnych branżach. Studenci uczą się posługiwać się słownictwem branżowym w biznesie, marketingu, sprzedaży, obszarze zarządzania, bankowości, finansów czy HR. Ponadto, uczą się stosować skuteczną komunikację oraz formy korespondencji handlowej, stosować zasady pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski, stosować odpowiednio dobrane do sytuacji techniki negocjacyjne, jak również wskazywać i rozpoznawać różnice kulturowe oraz stosować tę wiedzę w skutecznej komunikacji.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: Practical English – Pronunciation, Practical English – Grammar, Practical English – Writing, Introduction to Linguistics, Intellectual Property Protection, Fundamentals of Communication, Public Speaking, Culture and History of English-speaking Countries, Business Negotiations, Fundamentals of Business Management, Practical English - Integrated Skills.

Nauka języka obcego, w tym wypadku angielskiego, najlepiej sprawdza się w wymiarze praktycznym, dlatego program kształcenia realizowany jest w języku obcym. W ramach realizowanych specjalności studenci uczą się sprawnej komunikacji w środowisku biznesowym, przygotowywać dokumenty i korespondencję w języku angielskim, przygotowywać anglojęzyczne teksty wspomagające komunikację z klientem, planować i wdrażać strategię marketingową dla działań prowadzonych na skalę międzynarodową, zarządzać ryzykiem kursowym. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Filologii w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw kluczowych klientów, specjaliści do spraw handlu międzynarodowego, specjaliści do spraw Public Relations, tłumacze symultaniczni i konsekutywni, redaktorzy językowi w wydawnictwach biznesowych, specjaliści do spraw analiz rynków międzynarodowych.

Uczelnie w Poznaniu to temat długi i szeroki, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Magda, studentka Filologii mówi:

„To, co najbardziej przekonało mnie do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, to mocne nastawienie na praktykę. Język jest taką materią, którą trzeba ćwiczyć, ciągle używać, uczyć się nowych rozwiązań. Zdecydowanie, Filologię w WSB oceniam na piątkę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji w środowisku biznesowym,
 • angielskiej terminologii z zakresu ekonomii, finansów, marketingu i reklamy oraz zarządzania,
 • prowadzenia tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych,
 • planowania i wdrażania strategii marketingowych,
 • tworzenia dokumentacji i korespondencji handlowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista ds. kluczowych klientów,
 • specjalista ds. marketingu międzynarodowego,
 • specjalista ds. strategii międzynarodowej,
 • tłumacz symultaniczny i konsekutywny,
 • specjalista ds. analiz rynków międzynarodowych,
 • redaktor językowy w wydawnictwach biznesowych,
 • specjalista ds. handlu międzynarodowego,
 • specjalista ds. Public Relations.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Komentarze (0)