Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - kierunki studiów

Handel międzynarodowy – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku handel międzynarodowy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku handel międzynarodowy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia w biznesie
 • język obcy
 • podstawy zarządzania
 • ekonomia
 • prawo w gospodarce
 • finanse
 • statystyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Według powszechnie obowiązującej definicji, handel międzynarodowy oznacza łączną wymianę towarów i usług grupy krajów lub wszystkich krajów świata, z ich wszystkimi zagranicznymi kontrahentami. Chcąc poznać zasady nim rządzące należy podjąć kształcenie w tym zakresie. Odpowiedni będzie kierunek Handel międzynarodowy, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Handel międzynarodowy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada dogłębne pozyskanie wiedzy ekonomicznej, dzięki której możliwe będzie zrozumienie i nauczenie jak sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem w otoczeniu, które cechuje silna konkurencja i zmienność. Studenci poznają tajniki zarządzania projektem międzynarodowym, uczą się oceniać międzynarodową sytuację gospodarczą, analizować i umiejętnie wykorzystywać przepisy obowiązujące w handlu zagranicznym, czy też odpowiednio wybierać rynki i kontrahentów zagranicznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia w biznesie, język obcy, podstawy zarządzania, ekonomia, prawo w gospodarce, finanse, statystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy w przekroju historycznym, geopolityczne uwarunkowania biznesu, kultury i regiony świata, zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego, komunikacja międzykulturowa w biznesie, podstawy socjologii, transport i spedycja międzynarodowa, przedsiębiorczość, marketing.

Handel międzynarodowy wydaje się skomplikowanym zagadnieniem, zatem nie powinno być zaskoczeniem stwierdzenie, że chcąc być jego częścią należy spełniać określone warunki i wymagania. Dlatego osoby kształcące się w tym zakresie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pozyskują szeroką wiedzę. Studenci poznają zagadnienia związane z finansami międzynarodowymi, uczą się realizować transakcje w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i spedycji międzynarodowej, uczą się badać rynki zagraniczne, ubezpieczać dostawy i kontrakty międzynarodowe, właściwie uwzględniać przepisy celne w imporcie i eksporcie. A co po studiach? Absolwenci Handlu międzynarodowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw handlu międzynarodowego, doradcy do spraw strategii międzynarodowych, specjaliści do spraw eksportu, menedżerowie do spraw inwestycji zagranicznych, specjaliści do spraw współpracy z zagranicą.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Monika, studentka Handlu międzynarodowego mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu najbardziej podoba mi się międzynarodowy charakter, dzięki czemu łatwiej jest nam wchodzić do świata biznesu. Zdecydowanie polecam naukę w tej uczelni, gdyż wyróżnia się ona nowoczesnymi metodami kształcenia.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

HANDEL MIĘDZYNARODOWY - ważne informacje

Handel międzynarodowy studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Handel międzynarodowy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Handel międzynarodowy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym,
 • transportu i spedycji międzynarodowej,
 • tworzenia i wdrażania programów marketingowych,
 • przygotowywania dokumentacji handlowej,
 • negocjacji,
 • badania rynków zagranicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Handel międzynarodowy:

Absolwent kierunku Handel międzynarodowy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • przedstawiciel do spraw kluczowych klientów,
 • specjalista ds. eksportu,
 • doradca ds. strategii międzynarodowych,
 • specjalista ds. marketingu międzynarodowego,
 • menedżer ds. inwestycji zagranicznych,
 • specjalista ds. współpracy z zagranicą.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Handel międzynarodowy - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczny w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)