Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - kierunki studiów

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka z elementami wnioskowania
 • matematyka
 • ekonomia
 • podstawy zarządzania
 • metrologia
 • towaroznawstwo i materiałoznawstwo
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie jakością

 

Inżynier, w dzisiejszych czasach, musi sprostać różnorodnym wymaganiom, a dodatkowo należy zauważyć, że jest ich coraz więcej. Potrzebuje on kompetencji zarządczych, ponieważ bardzo często bywa tak, że w trakcie realizacji jakiegoś projektu musi odpowiadać za budżet, zajmować się organizowaniem spotkań i jeszcze kontrolować przebieg całej działalności. Jednym słowem, ma bardzo dużo na głowie. Na szczęście, można sobie z tym poradzić, ale potrzebne są do tego konkretne umiejętności i nowoczesna wiedza. To wszystko zapewnia kierunek Inżynieria zarządzania, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada kształcenie zarówno umiejętności technicznych, jak i umiejętności menedżerskich. Studenci uczą się dokonywać pomiarów, obliczeń inżynierskich oraz analizy wyników. Ponadto, dowiadują się jak wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz komputerowe metody wspomagania projektowania i modelowania procesów przy użyciu takich programów, jak AutoCAD, ARSA, SAP, SPSS, MSVisio, MS Project. Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to także nabycie umiejętności dokonywania wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, jak również stosowania podejścia projektowego i procesowego.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: statystyka z elementami wnioskowania, matematyka, ekonomia, podstawy zarządzania, metrologia, towaroznawstwo i materiałoznawstwo, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, podstawy logistyki, rysunek techniczny, zarządzanie kapitałem ludzkim, rachunkowość finansowa, teoria i inżynieria systemów z elementami analizy systemowej, marketing i badania marketingowe, informatyka w zarządzaniu, organizacja procesu inwestycyjnego, finanse przedsiębiorstwa, projektowanie procesów, eksploatacja systemów technicznych, wytrzymałość materiałów, ergonomia.

W ramach oferowanych specjalności na kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu studenci poznają przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy, prawne aspekty zarządzania środowiskiem i gospodarki energetycznej, zasady planowania, organizowania i kontrolowania działalności produkcyjnej, metody i narzędzia zarządzania jakością oraz doskonalenia jakości w podmiotach gospodarczych. Ponadto, uczą się oceniać i kontrolować ryzyko zawodowe oraz tworzyć plany redukcji tego ryzyka, stosować odpowiednią gospodarkę odpadami oraz ekomateriałów, zarządzać innowacjami w obszarze procesów produkcyjnych. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie jako analitycy do spraw planowania produkcji, planiści przepływu towarów, kontrolerzy jakości, inspektorzy BHP, specjaliści do spraw ochrony środowiska i ekologii, specjaliści do spraw gospodarowania odpadami.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Inżynierię zarządzania, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Poznaniu stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Dawid, student Inżynierii zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa jest uczelnią nowoczesną, w której najważniejsza jest praktyka oraz umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w działalności gospodarczej. Studia tutaj to poważny krok w kierunku drogi zawodowej.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - ważne informacje

Inżynieria zarządzania studia Poznań

Inżynieria zarządzania studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizowania i kontrolowania działalności produkcyjnej,
 • zarządzania innowacjami w obszarze procesów produkcyjnych,
 • zarządzania procesami produkcyjnymi w obszarze ekotechnologii,
 • realizacji audytów wewnętrznych,
 • certyfikacji oraz norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji,
 • projektowania nowych, a także nadzorowania istniejących procesów i systemów zarządzania jakością,
 • sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
 • wdrażania i stosowania technologii energii odnawialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista ds. ochrony środowiska i ekologii,
 • specjalista ds. gospodarowania odpadami,
 • analityk ds. planowania produkcji,
 • planista przepływu towarów,
 • specjalista ds. zarządzania jakością,
 • specjalista ds. zaopatrzenia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)