Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

28.01.2022

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w WSB POZNAŃ
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia i kartografia turystyczna
 • fizjologia człowieka
 • historia sztuki i architektury
 • podstawy ekonomii
 • przygotowanie do rynku pracy
 • socjologia w turystyce i rekreacji
 • teoria i metodyka rekreacji

 

Można śmiało założyć, że osób, które nie lubią podróżować nie jest zbyt dużo. Dobrze wiemy, że podróże kształcą, bawią i wiążą się z nimi różne przygody i pozytywne wspomnienia. Ale turystyka i rekreacja to coś znacznie więcej, ponieważ należy pamiętać o całych procesach organizacyjnych, a także gałęziach, jakie ta dyscyplina posiada. Turystyka i rekreacja to ważny element gospodarki, zatem potrzebni są nowi specjaliści, którzy będą rozwijać tę branżę. Żeby tak się stało, najpierw muszą poznać zasady funkcjonowania tego obszaru, a najlepszym sposobem na to jest podjęcie nauki na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oferuje bardzo szerokie kształcenie we wszystkich gałęziach powiązanych z tą dziedziną. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych oraz ekonomicznych oraz nabycie umiejętności, prowadzących do prowadzenia działalności. Studenci uczą się zarządzać zespołem, projektem i przedsiębiorstwem turystycznym, przygotowywać oferty turystyczne dla różnych grup odbiorców oraz obsługiwać ruch turystyczny w oparciu o najnowsze trendy i rozwiązania, wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingu społecznościowego do promowania produktów turystycznych, negocjować umowy oraz aktywnie sprzedawać, wykorzystując nowoczesne metody i techniki sprzedażowe.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: geografia i kartografia turystyczna, fizjologia człowieka, historia sztuki i architektury, podstawy ekonomii, przygotowanie do rynku pracy, socjologia w turystyce i rekreacji, teoria i metodyka rekreacji, psychologia w turystyce, pedagogika czasu wolnego, ekologia z ochroną środowiska, krajoznawstwo, regiony turystyczne Polski, podstawy medycyny podróży, fundusze europejskie i zarządzanie projektami, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, regiony turystyczne świata.

Turystyka i rekreacja to materia, która może przybierać różne formy, ponieważ składa się z różnych elementów. Studenci uczą się przygotowywać dobrą ofertę gastronomiczną i cateringową dla klienta grupowego i indywidualnego, zarządzać jakością w hotelarstwie i gastronomii, organizować spotkania konferencyjne i biznesowe, tworzyć ofertę turystyczną na podstawie dostępnych połączeń lotniczych, organizować krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne, koordynować imprezy międzynarodowe związane z turystyką biznesową, czy analizować sytuację ekonomiczną w międzynarodowym ruchu turystycznym. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie w roli menedżerów biur podróży, specjaliści do spraw promocji turystyki, pracowników spedycji lotniczej, agencji obsługi pasażerskiej, specjaliści do spraw sprzedaży imprez turystycznych, menedżerów restauracji, doradcy żywieniowi, organizatorzy wydarzeń sportowych.

Turystyka i rekreacja to popularny kierunek kształcenia, zatem kandydaci na studia nie powinni mieć problemy ze znalezieniem go w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Większy problem może być związany z dokonaniem wyboru uczelni, ponieważ miejsc do zdobywania wykształcenia w stolicy Wielkopolski nie brakuje.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Kacper, student Turystyki i rekreacji mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to czas, który wykorzystuję do maksimum. Warto być ciekawym, ambitnym, zainteresowanym, ponieważ branża, z którą chcę związać życie zawodowe zmienia się i bez odpowiedniej wiedzy nie będę w stanie się w niej odnaleźć.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Poznań

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia obiektów hotelarskich i zarządzania bazą hotelową,
 • specyfiki funkcjonowania ruchu lotniczego,
 • infrastruktury i logistyki zadań wykonywanych w portach lotniczych,
 • warsztatu przewodnika turystycznego,
 • organizowania krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych,
 • organizowania turystyki zdrowotnej,
 • organizowania imprez sportowo- rekreacyjnych,
 • nowoczesnych metod aktywizacji sprzedaży,
 • specyfiki organizacji pracy restauracji i kawiarni.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer restauracji i kawiarni,
 • specjalista ds. organizacji szkoleń i wyjazdów integracyjnych,
 • menedżer hotelu,
 • specjalista obsługi operacyjnej i administracyjnej lotniska,
 • organizator krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych,
 • konsultant ds. turystyki w międzynarodowych organizacjach turystycznych,
 • menedżer biura podróży,
 • specjalista ds. promocji turystyki,
 • menedżer SPA & Wellness,
 • organizator wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • menedżer sportu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Komentarze (0)