Zarządzanie online

Zarządzanie online

Zarządzanie online – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie online w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie online znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • koncepcje zarządzania
 • prawo gospodarcze
 • zarządzanie strategiczne
 • metody ilościowe w zarządzaniu
 • psychologia zarządzania
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie procesami

 

Studiowanie online to coraz popularniejsza forma kształcenia, stanowiąca odpowiedź na postęp technologiczny, a także fakt, że wiele obowiązków zawodowych wykonuje się obecnie przy pomocy komputera z dostępem do Internetu. Na tej podstawie kandydaci na studia mogą podjąć kształcenie na kierunku Zarządzanie online, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie online w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada korzystanie z udostępnianych na platformie Moodle nagrań wideo z wykładami, w trakcie których równolegle na ekranie pojawia się materiał dotyczący poruszanego tematu w formie prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia realizowane są w formie multimedialnej i interaktywnej, choć osoby zainteresowane tradycyjnym modelem kształcenia mogą także uczestniczyć w zajęciach odbywających się w salach wykładowych. W toku nauki studenci uczą się prowadzić negocjacje, także na rynku międzynarodowym, poznają zasady budowania i utrzymywania prawidłowych relacji z klientem, dowiadują się jak modelować i przewidywać przebieg wybranych procesów w organizacji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: koncepcje zarządzania, prawo gospodarcze, zarządzanie strategiczne, metody ilościowe w zarządzaniu, psychologia zarządzania, rachunkowość zarządcza, zarządzanie procesami, trening umiejętności kierowniczych, Zarządzanie zmianą i restrukturyzacją, strategie marketingowe, gospodarka światowa. W ramach realizowanych specjalności na omawianym przez nas kierunku studenci poznają najskuteczniejsze metody zarządzania projektem i portfelem projektów, dzięki którym można realizować o wiele więcej projektów w znacznie krótszym czasie. Ponadto, uczą się wykorzystywać podstawowe dokumenty i narzędzia potrzebne do zarządzania projektem, jak skonstruować proces, zaprojektować usługę dla klienta i ją wdrożyć, czy też jak dostarczać usługę, jak mierzyć jej efektywność i poprawiać jej jakość.

Z szerokim wachlarzem umiejętności, absolwenci Zarządzania online w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako koordynatorzy procesów, menedżerowie serwisu, menedżerowie produktu, specjaliści realizujący projekty badawczo- rozwojowe, specjaliści realizujący projekty inwestycyjne.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Poznaniu oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Jacek, student Zarządzania online mówi:

„Od studiów oczekiwałem pewnej swobody. Chciałem uczyć się tego, czego chcę, z czym będę wiązał swoją przyszłość, a prawdą jest, że wiele kierunków kształcenia posiada w swoich programach wiele przedmiotów, które nawet trochę nie są związane merytorycznie z głównym tematem. Dlatego wybrałem Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Tutaj uczymy się konkretów, zdobywamy konkretne umiejętności, wysokiej jakości kwalifikacje. Polecam tę uczelnię wszystkim tym, którzy wiedzą, czego oczekują od studiów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie online w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Zarządzanie online w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstruowania procesów i projektowania usługi dla klienta,
 • identyfikowania i eliminowania zagrożenia występującego w poszczególnych fazach cyklu życia usługi,
 • metod zarządzania projektem i portfelem projektów,
 • mechanizmów kontrolowania i monitorowania projektu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie online:

Absolwent kierunku Zarządzanie online w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer projektu,
 • specjalista realizujący projekty inwestycyjne,
 • specjalista realizujący projekty restrukturyzacyjne,
 • koordynator procesów,
 • menedżer serwisu,
 • architekt procesów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)