Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie - socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata i magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie - socjologia biznesu i mediów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do socjologii
 • podstawy prawa
 • modernizacja biznesu
 • współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
 • finanse menedżerskie
 • prawo gospodarcze
 • profesjonalna komunikacja

 

Można powiedzieć, że socjologia to nauka stara jak świat, gdyż dotyczy ludzi, a dokładniej rzecz ujmując całych społeczności. Naturalnie, nauka to rozwijała się wraz z rozwojem społeczeństw i cywilizacji, zatem niemal oczywiste było to, że w końcu będzie musiała skupić się na takich tematach jak biznes i media. Jak mocno wpływają one na nasze życie? Jak mocno oddziałują na postrzeganie świata? Na te oraz inne pytania znajdziemy odpowiedzi wybierając kierunek Zarządzanie- socjologia biznesu i mediów, w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie- socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to dziedzina, dzięki której studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów. W toku nauki poznają zasady tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego, jak również zagadnienia socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu. Ponadto, zaznajamiają się z przestrzenią marketingu w mediach społecznościowych, międzynarodowej kultury biznesu, a także badań mediów jako siły społecznej w wymiarze globalnym i lokalnym.

Studia na kierunku Zarządzanie- socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w znacznej mierze składają się z zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: wstęp do socjologii, podstawy prawa, modernizacja biznesu, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, finanse menedżerskie, prawo gospodarcze, profesjonalna komunikacja, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, innowacje społeczne, badania socjologiczne w komunikacji społecznej, zarządzanie strategiczne, cyfrowa transformacja, zarządzanie operacyjne, zarządzanie międzynarodowe, audytoria medialne i społeczności wirtualne, organizacje otwartej współpracy i marketing w mediach społecznościowych.

Socjologia, w najszerszym znaczeniu, to nauka o społeczeństwie, zatem oczywiste jest, że wraz ze zmianami w nim zachodzącymi zmieniają się także przestrzenie badań, a także rodzą się nowe kierunki, warte zainteresowania badaczy. Takim kierunkiem są media i biznes, być może nawet z większym naciskiem na ten pierwszy element, ponieważ media dotykają każdego i każdy jest ich odbiorcą, nawet wtedy jeśli jest tylko biernym obserwatorem. A cóż można robić zawodowo po ukończeniu omawianego przez nas kierunku kształcenia? Absolwenci Zarządzania- socjologii biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w mediach, agencjach reklamowych, ośrodkach badawczych, firmach szkoleniowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

Studia w Warszawie to przestrzeń kształcenia, która każdego roku przyciąga bardzo dużą rzeszę kandydatów. Szukają oni w stolicy większych możliwości, zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych i liczą na większe oferty dydaktyczne proponowane przez stołeczne uczelnie. Chcąc zgłębić poruszany przez nas temat, warto wybrać kierunek Zarządzanie- socjologia biznesu i mediów, zatem należy dowiedzieć się jak najwięcej o uczelni, która ten kierunek oferuje.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Daria, studentka Zarządzania- socjologii biznesu i mediów mówi:

„W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znalazłem to, czego szukałam na studiach. Ciekawi ludzie, wspaniali wykładowcy, interesujące zajęcia, prowadzone w innowacyjny sposób. Właśnie tak powinny wyglądać studia w XXI wieku. Zdecydowanie polecam tę uczelnię. Tutaj nikt nie będzie się nudził.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie- socjologię biznesu i mediów:

Absolwent kierunku Zarządzanie- socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • socjologii ekonomicznej w dobie globalizacji,
 • badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego,
 • marketingu w mediach społecznościowych,
 • kultury mediów w epoce globalizacji,
 • kultury popularnej i konsumpcji,
 • metodologii i metod badań społecznych oraz diagnozy socjologicznej,
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań,
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów:

Absolwent kierunku Zarządzanie- socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych,
 • mediach,
 • firmach szkoleniowych,
 • agencjach public relations,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)