Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

O uczelni WSB w Gdyni

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni to przykład uczelni, która oferuje swoim studentom praktyczny wymiar kształcenia, dopasowany do realiów współczesności. Założona w 2008 roku, funkcjonuje według prostych i uniwersalnych zasad, które mówią, że studia mają być nie tylko okresem zdobywania wiedzy i cennego doświadczenia, ale także niezapomnianą przygodą. O trafności powyższych zasad świadczą nie tylko nagrody, wyróżnienia i wysokie miejsca w rankingach, lecz także absolwenci, którzy po opuszczeniu murów uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni jest uczelnią, która oferuje kształcenie w popularnych dyscyplinach, z przewagą tych, o profilu biznesowym. Przekazywana wiedza wychodzi jednak poza standardowe ramy, gdyż może być wykorzystywana nie tylko w obszarze biznesu, lecz również na innych polach działalności. Oprócz realizowanych kierunków, WSB w Gdyni prowadzi także kursy i szkolenia, konferencje, a także Program Master Of Business Administration, czyli studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania. Warty zaznaczenia jest również fakt, że studenci mogą powiększać swój bagaż wiadomości poza zajęciami. Taką funkcję pełni uczelniany blog, na którym zainteresowani odnajdą artykuły, wywiady, czy materiały wideo, między innymi na temat zarządzania, biznesu, czy technologii.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, które poszerzają wiedzę w różnorodnych dyscyplinach, między innymi, administracji, zarządzania, pedagogiki, czy branży IT. Największy nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar kształcenia, czyli studenci pozyskują wiedzę, a następnie wskazówki w jaki sposób przekuć ją w praktykę. Przy kierunkach funkcjonują Rady Biznesu, w których uczestniczą firmy i instytucje związane z daną branżą. Dzięki nim powstają nowoczesne programy nauczania, oparte na najnowszych trendach oraz stanowiące odpowiedź na aktualne zapotrzebowania rynku. Ponadto, na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe, ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą. Co zasługuje na uwagę, uczelnia dba o elastyczność, czyli możliwości godzenia nauki z pracą, zatem programy dopasowane są do trybu życia osób aktywnych zawodowo.

 

WYKŁADOWCY

Innowacyjność kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni jest efektem nie tylko dobrze dobranych programów, lecz także samych wykładowców, w gronie których znajdują się przedstawiciele biznesu. To oni dbają również o korzystne i przyjazne warunki studiowania, gdyż cały proces kształcenia opiera się na partnerskich zasadach.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni mieści się przy ulicy Śląskiej 35/37. W budynku znajduje się, między innymi, biblioteka, biuro karier i dział współpracy z zagranicą.

 

Wyższa Szkoła Bankowa kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Komentarze (0)