Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni- kierunki studiów

Kierunki studiów 2021 – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Patrząc uważnie na mapę można śmiało założyć, że studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to prosta droga do morza możliwości. Współczesny świat oczekuje od nas coraz więcej, czyli większego zakresu wiedzy i jeszcze dłuższej listy umiejętności. Istotne jest to, aby połączyć te czynniki, dlatego kierunki studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni mają praktyczny charakter. Proces kształcenia opiera się na autorskich standardach, które zamykają się w słowach: „innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”.

Wszystkie przedmioty realizowane są przy pomocy tzw. manuali, czyli dodatkowych, dostępnych dla studentów pomocy dydaktycznych, dzięki którym nauka staje się efektywniejsza. Sesja ma charakter ciągły, czyli egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, a odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy, a ponadto istnieje system jednej oceny, czyli nie trzeba zaliczać osobno ćwiczeń i wykładów z tego samego przedmiotu.

Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni to obszar popularnych oraz chętnie wybieranych kierunków, jak również często poszukiwanych na rynku umiejętności. Na kandydatów czekają dyscypliny realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni, pomimo wyraźnego profilu biznesowego, oferuje także kierunki, które ogólnie nie są powiązane z biznesem, ale pozyskiwane w ich ramach umiejętności mogą stanowić najwyższe kwalifikacje do tego, aby odnaleźć się w świecie biznesu. Studenci uczą się pracować w zespołach, kierować grupą ludzi, dobierać pracowników, prowadzić negocjacje, rozwiązywać konflikty. Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdynia to także planowanie kariery zawodowej, poparte znajomością najnowszych trendów na rynku i konsultacjami z gronem ekspertów.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni popularne kierunki

Komentarze (0)