Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - kierunki studiów

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczne
 • teoria bezpieczeństwa
 • wiedza o państwie i prawie
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 

Bezpieczeństwo nierozerwalnie łączy się z rozwojem społeczności i między nimi istnieje pewna zasada: bez bezpieczeństwa nie można marzyć o rozwoju, a rozwój ułatwia zapewnianie bezpieczeństwa. Ma ono wiele definicji, choć najczęściej tłumaczone jest jako zapewnianie egzystencji i swobody realizacji własnych interesów w niebezpiecznym środowisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans, stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. W opisach i określeniach wyróżniamy także bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, w zależności od tego gdzie jest umiejscowione i skąd się wywodzi. Jeśli chcecie poznać zasady i wszystko, co wiąże się z tym pierwszym rodzajem, zwróćcie uwagę na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrze, w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień społecznych i prawnych, jak również nabycie umiejętności, wśród których wyróżnić można zdolność analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania państwa, prawa człowieka, mechanizmy funkcjonowania organów w państwie oraz rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Omawiany przez nas kierunek to także nauka tworzenia programów profilaktycznych, planów reagowania kryzysowego, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni dzielą się na następujące specjalności:

 • Służby specjalne i policyjne,
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych,
 • Kryminalistyka,
 • Bezpieczeństwo militarne,
 • Detektywistyka i ochrona osób i mienia.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo społeczne, teoria bezpieczeństwa, wiedza o państwie i prawie, bezpieczeństwo ekonomiczne, systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, prawo karne materialne i przepisy wybranych ustaw szczególnych, system zarządzania kryzysowego, systemy polityczne, wywiad gospodarczy, bezpieczeństwo imprez masowych, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych, współczesne siły zbrojne RP, bezpieczeństwo fizyczne informacji, elementy techniki kryminalistycznej, wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb.

Bezpieczeństwo wewnętrzne składa się z różnorodnych elementów i między innymi z tego faktu studenci kierunku mogą poruszać się po różnych ścieżkach kształcenia. Uczą się zasad funkcjonowania służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym, tworzenia praktycznego kodeksu postępowania, zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji, poznają współczesne techniki wojskowe, mechanizmy budowania systemu bezpieczeństwa, czy też dowiadują się jak tworzyć analizy kryminalne w procesie wykrywczym w aspekcie przeobrażeń społecznych spowodowanych w znacznym stopniu rewolucją technologiczną. Z tak bogatym bagażem wiedzy i umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni będą mogli znaleźć zatrudnienie w laboratoriach technicznych, firmach ochroniarskich i detektywistycznych, policji, służbach specjalnych, więziennictwie, żandarmerii wojskowej, straży granicznej, marynarce wojennej, inspekcji transportu drogowego.

Studia w Gdyni to ciekawy pomysł na wyższą edukację. Ale jak go zrealizować? Dydaktyczna mapa miasta posiada kilka wartych uwagi punktów, zatem w jaki sposób wybrać ten jeden? Wybierając się na studia warto sprawdzić kilka rzeczy. Dobrze jest poznać program studiów, oferowane specjalności, a także to, jaką wiedzę i umiejętności one proponują. Co jeszcze? Należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie jaka dyscyplina nas interesuje, aby nauka nie była drogą przez mękę, tylko prawdziwą przyjemnością.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni opinie?

Przemek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i Wyższa Szkoła Bankowa to idealne połączenie, ponieważ efektem jest wysokiej jakości wykształcenie i przygotowanie do pracy w różnych rejonach związanych z tym zagadnieniem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznego komunikowania,
 • budowania systemu bezpieczeństwa,
 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • zasad ochrony informacji,
 • dowodzenia i taktyki,
 • analizy zagrożeń,
 • ścigania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu,
 • budowania struktur IT i zabezpieczania sieci przed atakami hakerów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach sektora bezpieczeństwa,
 • policji,
 • służbach specjalnych,
 • więziennictwie,
 • laboratoriach technicznych,
 • firmach ochroniarskich i detektywistycznych,
 • żandarmerii wojskowej,
 • straży granicznej,
 • agencjach wywiadu,
 • marynarce wojennej,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Komentarze (0)