Logistyka

Logistyka

Logistyka

27.06.2022

 

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • podstawy metod ilościowych
 • geografia transportu
 • infrastruktura logistyczna
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • ekonomika transportu
 • projektowanie inżynierskie w logistyce

 

Logistyka od pewnego czasu przeżywa rozkwit, a specjaliści z jej zakresu poszukiwani są częściej, na dodatek do wykonywania obowiązków, zarówno związanych z lądem, jak i wodą. Eksperci omawianej przez nas dziedziny poszukiwani są w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, firmach spedycyjnych, transportowych, doradczych oraz placówkach administracyjnych, ale nie tylko. Chcąc przekonać się jak wiele może zaoferować Logistyka, wybierzcie ją na swój kierunek kształcenia. Znajdziecie ją w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci poznają zasady projektowania systemów logistycznych, procesów logistycznych, formy zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania kosztami, czy doboru personelu. Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiadają następujące specjalności:

 • Inteligentne systemy transportowe,
 • Inżynieria produkcji,
 • Inżynieria systemów logistycznych,
 • Logistyka e- commerce,
 • Logistyka i spedycja,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Logistyka portów morskich,
 • Logistyka transportu,
 • Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu,
 • Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ekonomia, podstawy metod ilościowych, geografia transportu, infrastruktura logistyczna, inżynieria systemów i analiza systemowa, ekonomika transportu, projektowanie inżynierskie w logistyce, zarządzanie produkcją i usługami w łańcuchu dostaw, logistyka produkcji i usług, mechanika i wytrzymałość materiałów, magazynowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych, planowanie i sterowanie produkcją, wsparcie informatyczne dla logistyki produkcji, automatyka i robotyka w inteligentnych systemach transportowych, logistyka na rynkach globalnych, polityka transportowa, logistyczne procesy posprzedażowe.

Logistyka to jedna z dyscyplin, która w naszym kraju rozwija się od wielu lat. Absolwent omawianego przez nas kierunku powinien wykazywać się umiejętnością zarządzania towarami, finansami i ludźmi, spostrzegawczością oraz świetną organizacją czasu pracy. Z racji szerokich wymagań rynku, WSB realizuje liczne specjalności, dzięki którym studenci uczą się dokonywać globalnej i szczegółowej oceny operacji wokół przedsiębiorstwa, opracowywać i kontrolować wykonanie zadań w procesie magazynowania, rozwiązywać praktyczne problemy w zakresie kształtowania relacji z uczestnikami łańcucha logistycznego, projektować systemy transportowe, optymalizować koszty transportu, sporządzać dokumentację transportową statków, dobierać właściwe rozwiązania logistyczne dla poszczególnych branż w gospodarce. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw logistyki, inżynierów systemów logistycznych w przedsiębiorstwie, spedytorów, analityków w dziale zakupów, specjalistów do spraw gospodarki zapasami, armatorów, analityków procesów zaopatrzenia materiałowego.

Kierunki studiów w Gdyni to coraz dłuższa lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni opinie?

Patryk, student Logistyki mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni oferuje studia na najwyższym poziomie i właśnie tutaj odnalazłem ścieżkę kształcenia, która interesuje mnie najbardziej, a także która prowadzona jest przez prawdziwych specjalistów z branży.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania usług logistycznych,
 • zasad zrównoważonego transportu,
 • zasad zarządzania informacją w transporcie,
 • optymalizowania kosztów transportu,
 • sporządzania dokumentacji transportowej statków,
 • kształtowania procesów gospodarczych i transportowych w ramach morsko- -lądowego systemu przewozów kombinowanych,
 • zarządzania procesami logistycznymi w skali globalnej,
 • zasad organizacji międzynarodowej bazy zaopatrzeniowej,
 • analizy procesów logistycznych i spedycyjnych,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • wdrażania i działania systemów automatycznej identyfikacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • portach morskich,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach spedycyjnych,
 • biurach projektowych,
 • firmach przewozowych i transportowych,
 • służbie celnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Gdynia

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Komentarze (0)