Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

07.02.2022

 

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni 2022

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pedagogika w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • diagnoza środowiska opiekuńczo- wychowawczego
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej
 • organizacja procesu diagnostyczno- terapeutycznego
 • warsztat umiejętności wychowawczych
 • systemy i standardy opieki nad dzieckiem i rodziną

 

Człowiek niejednokrotnie potrzebuje przewodnika, pewnego wsparcia i pomocnej dłoni. Sytuacje, w których może się znaleźć pokazują, że nikt nie jest ze stali, ani nikt nie jest pozbawiony emocji, czy też jakichkolwiek trudności. W takich momentach z pomocą przychodzi pedagogika, która nie obejmuje wyłącznie zagadnień wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do najmłodszy. To dziedzina, która wspiera wszystkich, niezależnie od wieku. Chcąc zostać specjalistą w tym zakresie należy podjąć naukę na kierunku Pedagogika. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni zakłada pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi niezbędny fundament do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, planować i realizować działania profilaktyczne, a także wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych.

Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiadają następujące specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem rodzinnym,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: diagnoza środowiska opiekuńczo- wychowawczego, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, organizacja procesu diagnostyczno- terapeutycznego, warsztat umiejętności wychowawczych, systemy i standardy opieki nad dzieckiem i rodziną. Poprzez realizowane na kierunku specjalności, studenci uczą się rozpoznawać potrzeby opiekuńczo- wychowawcze oraz zaburzenia rozwoju, projektować i realizować działania z zakresu opieki, wychowania i terapii, współpracować z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej, przeprowadzać badania zaburzeń środowiska społecznego, rozpoznawać zachowania dysfunkcyjne, prowadzić indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

Pedagogika jest dyscypliną, która zawsze będzie potrzebna człowiekowi, a wiedza dobrych pedagogów będzie na wagę złota. Gdzie mogą pełnić oni swoją misję? Absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdą zatrudnienie domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach kultury, placówkach oświatowo- wychowawczych.

Studia w Gdyni dają różne możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni opinie?

Marcelina, studentka Pedagogik mówi:

„W końcu mogę studiować na wysokim poziomie, uczyć się zawodu, który chcę wykonywać w przyszłości, mieć świetne warunki do nauki i wszystko bez wyjeżdżania do innego, większego miasta. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni to moje miejsce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania działań profilaktycznych,
 • interpretowania różnych zjawisk społecznych,
 • rozpoznawania zachowań dysfunkcyjnych,
 • konstruowania programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z trudnościami w uczeniu się,
 • metod pracy korekcyjno- kompensacyjnej,
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach kultury,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Gdynia

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki pedagogicznie w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Komentarze (0)