Zarządzanie

Zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - kierunki studiów

 

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa
 • ekonomia
 • marketing
 • źródła finansowania przedsiębiorstw
 • komunikacja społeczna
 • księgowość małej firmy
 • podstawy metod ilościowych
 • techniki sprzedaży
 • zachowania organizacyjne

 

Zarządzanie to zbiór różnorodnych mechanizmów, jakie należy uruchomić, aby pomysły przekuły się w działanie. Zazwyczaj zarządzanie tłumaczy się jako planowanie, organizowanie i kontrolowanie, ale rozwój i postępujące zmiany w przestrzeni biznesu sprawiają, że określone kilka, bądź kilkanaście lat temu definicje stają się nieaktualne i czerpać z nich informacje można tylko w pewnym fragmencie. Skoro biznes się zmienia, zmienia się także klient, a jeśli zmienia się klient, to zmianie muszą ulec także działania prowadzące do jego satysfakcji. Dlatego mówiąc o zarządzaniu używamy takie pojęcia jak „mechanizm”, ponieważ skupia w sobie wiele działań i praktyk. A jakie to działania? Można je poznać wybierają kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni to propozycja dla tych, których zawodowym celem jest bycie kierownikiem, menedżerem czy właścicielem firmy. Nowoczesny menedżer musi posiadać szeroką wiedzę z wielu dziedzin, a także posługiwać się różnorodnymi narzędziami, aby jego praca przynosiła zamierzone efekty. Dlatego kierunek skupia w sobie wszystkie z aspektów zarządzania, pokazuje narzędzia menedżerskie, problemy z zarządzaniem zmianą, projektami i ludźmi, a jego celem jest pokazanie zagadnienia z wielu stron, także tych mniej oczywistych. Studenci uczą się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe, kreować markę przedsiębiorstwa, wdrażać i prowadzić projekty, stosować narzędzia i techniki wspomagające zarządzanie jakością.

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni dzielą się na następujące specjalności:

 • E- biznes,
 • Gospodarowanie nieruchomościami,
 • Marketing i social media,
 • Menedżer BHP,
 • Menedżer sprzedaży,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarzadzanie projektami z metodykami zwinnymi,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (na pierwszym stopniu),
 • Marketing i komunikacja społeczna,
 • Menedżer BHP,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie nieruchomościami i homestaging,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (na drugim stopniu).

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy prawa, ekonomia, marketing, źródła finansowania przedsiębiorstw, komunikacja społeczna, księgowość małej firmy, podstawy metod ilościowych, techniki sprzedaży, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, systemy informatyczne w zarządzaniu, dobór personelu, zarządzanie zmianą, metody organizacji i zarządzania, prawo handlowe, prognozowanie ekonomiczne, psychologia w zarządzaniu, analiza finansowa przedsiębiorstwa, systemy motywacji pracowników, zarządzanie w warunkach kryzysu, komunikacja i delegowanie zadań w przedsiębiorstwie, zarządzanie operacyjne.

Wracając do tematu mechanizmu jakim jest zarządzanie możemy podkreślić, że widać to najlepiej po realizowanych specjalnościach, a także zajęciach zawartych w harmonogramie. Istotą jest rozwinięcie jak więcej umiejętności. Studenci uczą się określać cele i strategie sprzedaży, budować zespół sprzedawców, zarządzać pracą i obniżać koszty, promować produkty i usługi, przygotowywać i przeprowadzać prezentacje handlowe, stosować narzędzia wspierające komunikację w biznesie. Z szerokich wachlarzem umiejętności absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdą zatrudnienie w agencjach doradztwa biznesowego, firmach szkoleniowych, firmach deweloperskich, urzędach miast i gmin, firmach konsultingowych, agencjach marketingowych, instytucjach kultury, firmach public relations.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni opinie?

Daria, studentka Zarządzania mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni najbardziej podoba mi się forma prowadzonych zajęć. Na zajęciach można od razu nauczyć się wykorzystywać rozwijane umiejętności, sprawdzać rozwiązania, prowadzić prognozy powodzenia swoich pomysłów. Tak powinno wyglądać prawdziwe, nowoczesne studiowanie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod pozyskiwania klienta indywidualnego i biznesowego,
 • funkcjonowania firmy w gospodarce cyfrowej,
 • zasad komunikacji perswazyjnej,
 • zarządzania personelem i zasad właściwego dobierania kadry,
 • organizacji działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia,
 • dokonywania analizy rynku finansów międzynarodowych,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • systemów motywowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • agencjach doradztwa biznesowego,
 • firmach szkoleniowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • firmach deweloperskich,
 • urzędach miast i gmin,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach konsultingowych,
 • agencjach marketingowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach kultury,
 • firmach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Komentarze (0)