Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

O uczelni WSZIB

O uczelni – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce oraz jedną z najstarszych w całym kraju. Powstała na mocnych fundamentach, którymi jest nowoczesne myślenie o kształceniu studentów, z naciskiem kładzionym na wspieranie ich indywidualnego rozwoju. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są nie tylko akredytacje, pozytywne oceny i nagrody, lecz przede wszystkim grono absolwentów, które bardzo dobrze radzi sobie na współczesnym rynku.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu jest uczelnią, której najważniejszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania, dlatego poprzez oferowane kierunki kształcenia doskonali kompetencji menedżerskie studentów oraz pogłębia wiedzę prawno- administracyjną. Oprócz nauczania uczelnia zajmuje się organizacją konferencji naukowych, w ramach których odbyło się wiele dyskusji, między innymi, na tematy etyki w zarządzaniu i administracji, przemian na współczesnym rynku pracy, czy też zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach podyplomowych, których szeroki zakres obejmuje zagadnienia z szeroko pojmowanym biznesem. Co warto podkreślić, uczelni stawia na praktyczny charakter kształcenia. Połowa realizowanych zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu i sądownictwa, na dodatek prowadzone w niewielkich, około dwudziestoosobowych grupach, co umożliwia dogłębne zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej studentów. Co równie istotne, myśląc o nieustannym rozwoju osobistym studentów, uczelnia prowadzi specjalny program o nazwie „Czas Zawodowców”, dzięki któremu mogą poszerzać wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, jak również korzystać z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy do spraw przedsiębiorczości oraz profesjonalnego coacha kariery.

 

WYKŁADOWCY

Nad tworzeniem i realizacją innowacyjnych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu czuwa grono wykładowców, złożone z wybitnych przedstawicieli. Co warto zaznaczyć, ponad połowa wykładowców uczelni to to praktycy biznesu: dyrektorzy i prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce, właściciele firm consultingowych i reklamowych, a także radcy prawni, sędziowie i pracownicy urzędów oraz banków.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu mieści się przy ulicy Roboczej 4. To nowoczesny budynek dydaktyczny z Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatami i Biblioteką.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Komentarze (0)