Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

27.01.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • informacyjne i publicystyczne gatunki dziennikarskie
 • źródła informacji dziennikarskiej
 • systemy medialne w Polsce i na świecie
 • prawo i etyka w dziennikarstwie
 • rodzaje komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • fotografia prasowa

 

Świat mediów działa na niektórych jak magnes. Wiele osób pragnie stanąć przed kamerą, przed mikrofonem, czy klawiaturą komputera z zamiarem informowania o istotnych wydarzeniach. Dziennikarstwo to bardzo ważna funkcja, bez której byłoby nam trudno uaktualniać swoje wiadomości na temat świata, czy nawet najbliższego otoczenia. Studia dziennikarskie cieszą się coraz większą popularnością, między innymi z faktu, że przestrzeń przekazywania informacji staje się coraz szersza i pojemniejsza. Chcąc wejść do niej z profesjonalnym przygotowaniem należy zwrócić uwagę na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. A w której uczelni? W Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie zakłada profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza, rozumiejącego podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej. Studenci uczą się pozyskiwać i weryfikować zdobyte informacje, redagować materiały dziennikarskie oraz posługiwać się programami cyfrowymi oraz sprzętem audiowizualnym i komputerowym. Umiejętności i wiedza zdobyte w trakcie studiów są uzupełniane podczas zajęć z praktykami zawodu oraz podczas rozbudowanego bloku praktyk.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: informacyjne i publicystyczne gatunki dziennikarskie, źródła informacji dziennikarskiej, systemy medialne w Polsce i na świecie, prawo i etyka w dziennikarstwie, rodzaje komunikacji werbalnej i niewerbalnej, fotografia prasowa, marketing i reklama w prasie, marketing i reklama w radio, przygotowanie internetowych serwisów informacyjnych, technika pracy z kamerą i montażu telewizyjnego.

W ramach realizowanych na kierunku specjalności studenci rozwijają różnorodne umiejętności. Zdobywają orientację we współczesnej przestrzeni radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz internetowej. Ponadto, uczą się przygotowywać materiały do emisji, gromadzić i archiwizować materiały audiowizualne, dobierać i publikować treści dziennikarskie w mediach internetowych, przygotowywać materiały do druku. Dodatkowo, studenci pozyskują wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, czy też wykonywanie obowiązków związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Akademii Ignatianum w Krakowie znajdą zatrudnienie w redakcjach radiowych, redakcjach telewizyjnych, redakcjach prasowych, redakcjach internetowych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, komórkach PR struktur administracyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych, biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, instytucjach kultury.

Studia w Krakowie to szeroka oferta dla kandydatów, która każdego roku przyciąga ogromne rzesze młodych ludzi, pragnących uzyskać wysokiej jakości wykształcenie. W przestrzeni kształcenia istotne miejsce ma omawiany przez nas kierunek, który można studiować w wielu uczelniach.

 

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Monika, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Studiuję w Akademii Ignatianum w Krakowie i dobrze wiem, że podjęłam najlepszą decyzję związaną ze swoim kształceniem. To świetna uczelnia, o praktycznym podejściu.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Kraków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną w Akademii Ignatianum:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych,
 • oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych,
 • analizy przebiegu procesu komunikowania,
 • przygotowywania materiałów do emisji,
 • gromadzenia i przetwarzania informacji,
 • archiwizowania materiałów audio i wideo,
 • prawa i etyki dziennikarskiej,
 • marketingu i reklamy,
 • dobierania i publikowania treści w mediach internetowych,
 • prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach radiowych,
 • redakcjach telewizyjnych,
 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach internetowych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • wydawnictwach,
 • komórkach PR struktur administracyjnych,
 • instytucjach samorządów lokalnych,
 • jednostkach samorządowych,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • biurach poselskich i sztabach wyborczych,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)