Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska

14.06.2022

Filologia angielska – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 80

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia języka
 • fonetyka i fonologia
 • gramatyka praktyczna
 • słownictwo i frazeologia
 • podstawy wiedzy o literaturze
 • historia kultury i literatury angielskiej
 • historia angielskiego obszaru językowego
 • wstęp do językoznawstwa

 

Jeszcze kilka, bądź kilkanaście lat temu znajomość języka obcego była traktowana jako przydatna umiejętność. Dzisiaj, przynajmniej w niektórych przestrzeniach zawodowych, jest obowiązkiem, czymś naturalnym i oczywistym. Językiem używanym powszechnie, niemal w każdym zakątku świata jest angielski, zatem warto posługiwać się nim choćby w najmniejszym stopniu, nie tylko zwracając uwagę na życie zawodowe, ale i codzienne. Chcąc jak najlepiej poznać język Beatlesów warto zwrócić swoją uwagę na kierunek Filologia angielska. A w której uczelni? W Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego, a także nabycie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Istotą jest rozwinięcie znajomości języka obcego, zbliżonego do języka ojczystego. Filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie to także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: filozofia języka, fonetyka i fonologia, gramatyka praktyczna, słownictwo i frazeologia, podstawy wiedzy o literaturze, historia kultury i literatury angielskiej, historia angielskiego obszaru językowego, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego, wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, gramatyka kontrastywna angielsko- polska, stylistyka języka polskiego, redakcja tekstu polskojęzycznego, redakcja tekstu angielskojęzycznego.

Znajomość języków obcych to niezwykle cenna umiejętność i chyba nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Taka zdolność stwarza wiele możliwości zawodowych, a także wiąże się z pewnym komfortem, gdyż można poszukiwać zatrudnienia niemal w dowolnym miejscu na świecie. A jak może wyglądać to zatrudnienie? Absolwenci Filologii angielskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą znaleźć pracę w zawodzie tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, dziennikarza.

Uczelnie w Krakowie to temat długi i szeroki, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Marcelina, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Akademia Ignatianum to idealne miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań. Jest to uczelnia, która może pochwalić się fajnym klimatem, którzy przede wszystkim tworzą ciekawi ludzie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

Filologia angielska studia Kraków

Filologia angielska studia

Filologia angielska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent kierunku Filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • literatury i kultury danego obszaru językowego,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • metod badawczych opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • komunikacji biznesowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • wydawca,
 • organizator i propagator kultury danego obszaru językowego,
 • dziennikarz,
 • nauczyciel.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)