Filozofia

Filozofia

Filozofia

27.01.2022

Filozofia – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku filozofia w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • metafizyka
 • etyka ogólna
 • filozofia człowieka
 • ogólna metodologia nauk
 • epistemologia
 • język łaciński
 • filozofia przyrody

 

Można założyć, że każdy wyznaje jakąś filozofię. Każdy kieruje się jakimiś wartościami, ideami, posiada w sobie pogląd na otaczającą rzeczywistość. Niezależnie od tego jak postrzegamy świat, to nasze myślenie o nim opiera się na ideach, które powstały wiele wieków temu i były rozwijane, bądź modyfikowane. Czy filozofia dzisiaj jest przydatna? Oczywiście, że tak. Stosujemy jej gałęzie, czasami nawet o tym nie wiedząc. Chcąc świadomie ją stosować, warto wybrać kierunek Filozofia, w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci uczą się identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Ponadto, kształcą w sobie umiejętność racjonalnego i krytyczno- analitycznego myślenia.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: logika, metafizyka, etyka ogólna, filozofia człowieka, ogólna metodologia nauk, epistemologia, język łaciński, filozofia przyrody, filozofia polityki, filozofia religii, estetyka, etyka szczegółowa, psychologia ogólna. Filozofia, jaka proponowana jest w Akademii Ignatianum w Krakowie ma na celu doprowadzenie do pogłębienia kulturowej świadomości, tego, kim się jest, gdzie się żyje i dokąd się zmierza.

A co po studiach? Absolwenci Filozofii w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą pracować jako menedżerowie wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi, specjaliści do spraw szkoleń, trenerzy osobiści, doradcy etyczni.

Studia w Krakowie to ogromna przestrzeń edukacyjna, w której każdy zainteresowany zdobyciem wysokiej jakości wykształcenia znajdzie coś interesującego. Naturalnie, w przestrzeni tej nie mogło zabraknąć omawianego przez nas kierunku.

 

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Filip, student Filozofii mówi:

„Akademia Ignatianum to moje miejsce na świecie. Tutaj każdego dnia spotykam ciekawych ludzi, zarówno ze strony wykładowców, jak i innych studentów. To uczelnia wyjątkowa, wypełniona ludźmi z ogromną pasją.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent kierunku Filozofia w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czytania i interpretacji tekstu,
 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz argumentacji i analizy,
 • samodzielnej analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • tłumaczenia tekstów filozoficznych na język polski,
 • dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego,
 • więzi społecznych,
 • planowania i organizowania pracy badawczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • menedżer wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • trener osobisty,
 • doradca etyczny.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
FILOZOFIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
FILOZOFIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)