Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

27.01.2022

Kulturoznawstwo – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pojęcie kultury i jej podstawowe kategorie
 • naród jako czynnik kulturotwórczy
 • działalność instytucji kultury
 • historia i współczesność teatru powszechnego
 • funkcjonowanie polityki kulturalnej w Polsce i Unii Europejskiej

 

Kultura to przestrzeń, która wymaga solidnej opieki. W czasach Internetu, błyskawicznego obiegu informacji i ogólnego pośpiechu, kultura nierzadko bywa spychana na dalszy plan. A przecież ona kształtuje, wychowuje, rozwija i świadczy o ludzkim potencjale. Dlatego tak ważne jest szerzenie i promowanie każdego jej elementu. Na tych, którzy cenią sobie kulturę i sztukę ponad wszystko czeka kierunek Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Poznają zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Ponadto, uczą się rozumieć współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie. Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to kierunek dla ludzi kreatywnych i wyróżniających się głęboką pasją. Pozyskane w toku nauki umiejętności pozwolą samodzielnie funkcjonować na rynku pracy w sektorach związanych z zarządzeniem instytucjami kultury, redakcjami, wydawnictwami czy biurami turystycznymi.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: pojęcie kultury i jej podstawowe kategorie, naród jako czynnik kulturotwórczy, działalność instytucji kultury, historia i współczesność teatru powszechnego, funkcjonowanie polityki kulturalnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady marketingu kulturowego.

Specjalności realizowane w ramach omawianego przez nas kierunku mają na celu przekazanie wiedzy z konkretnych obszarów, jak również rozwinięcie konkretnych umiejętności. Studenci zdobywają orientację w przestrzeni nowoczesnych mediów komunikacyjnych opartych na najnowszych technologiach, zasadach funkcjonowania sektora kultury, przestrzeni modelowania procesów zarządzania, zakresie tworzenia cyfrowych obiektów multimedialnych i wizualizacji. Na kulturoznawców specjalizujących się w kulturze cyberprzestrzeni czeka ciekawa praca w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie. Na specjalistów związanych z teatrem i sztukami wizualnymi czeka praca w roli dydaktyków, specjalistów z zakresu sztuk plastycznych, animatorów widowisk artystycznych, animatorów teatralnych, czy promotorów sztuki. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Absolwenci Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie znajdą zatrudnienie w galeriach sztuki, ośrodkach teatralnych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych, agencjach artystycznych, mediach, muzeach, agencjach Public Relations.

Kierunki studiów w Krakowie tworzą bardzo długą listę interesujących dyscyplin, na której nie mogło zabraknąć omawianego przez nas Kulturoznawstwa. Kierunek ten oferują różne uczelnie, ale ich programy mogą się różnić pod wieloma względami, chociażby ilością proponowanych specjalności.

 

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Paulina, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia dla ludzi ambitnych i kreatywnych. Co najważniejsze, nauka tutaj posiada wymiar praktyczny, zatem zdobywamy wiedzę, którą wykorzystamy w przyszłym życiu zawodowym.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

Kulturoznawstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii sztuki,
 • historii literatury,
 • współczesnej kultury audiowizualnej,
 • form instytucji kulturalnych oraz zasad ich działania,
 • współczesnego rynku sztuki,
 • marketingu, ekonomiki i finansowania kultury oraz mediów,
 • zasad działalności wystawienniczej,
 • tworzenia cyfrowych obiektów multimedialnych i wizualizacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • galeriach sztuki,
 • ośrodkach teatralnych,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych,
 • stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych,
 • agencjach artystycznych,
 • mediach,
 • muzeach,
 • agencjach Public Relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)