Nauki o polityce

Nauki o polityce

Nauki o polityce – Akademia Ignatianum w Krakowie 2021

Studia na kierunku nauki o polityce w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nauki o polityce znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • podstawy socjologii
 • system polityczny RP i polska scena polityczna
 • podstawy zarządzania
 • polityka społeczna
 • polityka gospodarcza
 • metody badań społecznych i politologicznych

 

Stosunki polityczne zdają się być tematem ciekawym i czasem zawiłym i skomplikowanym. Aby móc badać tę przestrzeń powstały nauki o polityce, które zajmują się polityką, zjawiskami politycznymi i ich rozmaitymi aspektami, do których należy na przykład: socjologia polityki, psychologia polityki, filozofia polityki, historia polityki, czy nauka o stosunkach międzynarodowych. Na tych, którzy chcieliby zagłębić się w ten obszar zagadnień czeka kierunek Nauki o polityce. A w której uczelni? W Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Nauki o polityce w Akademii Ignatianum w Krakowie to interdyscyplinarna dyscyplina, stanowiąca refleksję nad sprawowaniem władzy. Jest połączeniem socjologii, psychologii, filozofii oraz zagadnień prawa. Pozwala poznać i zrozumieć procesy sterujące funkcjonowaniem polityki, społeczeństwa, mediów i gospodarki. Studenci uczą się badać powiązania instytucji publicznych i prywatnych w skali pojedynczych podmiotów jak również całych społeczeństw, a także tworzyć analizy i interpretacje zachodzących zjawisk.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: logika, podstawy socjologii, system polityczny RP i polska scena polityczna, podstawy zarządzania, polityka społeczna, polityka gospodarcza, metody badań społecznych i politologicznych, integracja europejska, historia myśli politycznej, administracja publiczna, międzynarodowe stosunki polityczne, partie i systemy partyjne, najnowsza historia świata, kultura polityczna, współczesne ideologie polityczne.

Specjalności na kierunku Nauki o polityce to szeroka wiedza na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym w aspekcie prawnym, politycznym i instytucjonalnym, na temat funkcjonowania mediów, zasad uprawiania zawodu dziennikarza oraz zbierania i przetwarzania informacji, ponadto wiedza z zakresu marketingu politycznego, organizowania i prowadzenia kampanii wyborczych, czy też bezpieczeństwa w kontekście najnowszych teorii polityki. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii, strukturach partii politycznych, agencjach Public Relations, organizacjach pozarządowych.

Studia w Krakowie to jeden z największych obszarów, w których studenci mogą zdobywać wyższe wykształcenie. Pośród dyscyplin i kierunków kształcenia mogą wybrać Nauki o polityce, które oferowane są przez omawianą szkołę wyższą.

Jakie ma Akademia Ignatianum w Krakowie opinie?

Paweł, student Nauk o polityce mówi:

„Studia w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia nowoczesne, praktyczne, przygotowujące do pełnienia ważnych obowiązków zawodowych. To świetna uczelnia, w której poznałem ciekawych ludzi, którzy podobnie jak ja mają ogromną pasję.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nauki o polityce w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent kierunku Nauki o polityce w Akademii Ignatianum w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • porównywania procesów politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • funkcjonowania systemu partyjnego,
 • komunikowania społecznego,
 • prawnych aspektów bezpieczeństwa publicznego,
 • organizowania i prowadzenia kampanii wyborczych,
 • wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nauki o polityce:

Absolwent kierunku Nauki o polityce w Akademii Ignatianum w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • służbach specjalnych,
 • Narodowym Centrum Kryptologii,
 • strukturach partii politycznych,
 • agencjach Public Relations,
 • organizacjach pozarządowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Nauki o polityce - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)