Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie to uczelnia, która należy do największej grupy niepublicznych szkół wyższych w naszym kraju. To także uczelnia wyróżniająca się na tle innych podejściem, programami kształcenia, czy ofertą edukacyjną. Proponuje ona popularne kierunki studiów, a ich programy oraz profile są efektem dogłębnych badań i obserwacji rynku, aby pozyskiwana przez studentów wiedza odpowiadała standardom i wymaganiom współczesności, zwłaszcza tej o biznesowym charakterze. Potwierdzeniem innowacyjnego podejścia do tematu nauczania są liczne dyplomy, nagrody oraz certyfikaty, choć za najlepsze świadectwo uznawani są przede wszystkim absolwenci, doskonale radzący sobie na wymagającym rynku pracy. Oprócz realizowanych kierunków uczelnia prowadzi kursy i szkolenia, prestiżowe studia MBA, a na podstawie ścisłej współpracy ze światem biznesu oferuje swoim studentom liczne praktyki i staże, stanowiące najpewniejszy krok w dorosłe, zawodowe życie.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, których zakres tematyczny oscyluje wokół zarządzania, administracji, sektora IT, czy też psychologii wykorzystywanej w biznesie. Cechą charakterystyczną studiów w szczecińskiej WSB jest między innymi proces przeprowadzania egzaminów, ponieważ sesja posiada charakter ciągły, dzięki czemu egzaminy i zaliczenia nie są kumulowane na koniec semestru, tylko odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy. Ponadto, wiedza z wielu przedmiotów sprawdzana jest przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających tak istotne obecnie kompetencje społeczne. Co jeszcze wyróżnia szczecińską WSB? System jednej oceny. Studenci nie muszą osobno zaliczać ćwiczeń i wykładu z tego samego przedmiotu. Ocena jest wspólna, a składają się na nią oceny cząstkowe uzyskane podczas całego kursu.

 

WYKŁADOWCY

Nad innowacyjnością programów kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie czuwa doświadczone grono wykładowców, wśród których niemała część to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie mieści się przy Alei Wojska Polskiego 128. W budynku, na zainteresowanych czekają biblioteka, biuro karier i dział praktyk, czy też biuro programu MBA.

 

Wyższa Szkoła Bankowa kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Komentarze (0)