Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie - kierunki studiów

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2021

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy marketingu i badań marketingowych
 • zarządzanie produkcją
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • rynek pracy dla inżyniera
 • metrologia
 • fizyka
 • matematyka

 

Dobrze wiemy, że studia inżynierskie kończą się uzyskaniem prestiżowego na rynku pracy tytułu inżyniera, a co istotne, nigdy ich nie jest zbyt wielu. Dlatego kierunki z tego obszaru cieszą się niesłabnącą popularnością. A czy można studiować kierunki inżynierskie w uczelni o wyraźnie biznesowym profilu? Oczywiście, że tak. Przykład stanowi kierunek Inżynieria zarządzania, który oferuje Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie kształtuje zarówno umiejętności techniczne jak i menedżerskie. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania gospodarki w wymiarze krajowym i globalnym oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów, uczą się wykorzystywać zasady i rozwiązania inżynierskie w praktyce biznesowej, jak również wykorzystywać wiedzę o cyklach życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, także w zakresie ekologii.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy marketingu i badań marketingowych, zarządzanie produkcją, podstawy projektowania inżynierskiego, rynek pracy dla inżyniera, metrologia, fizyka, matematyka, zarządzanie projektami, inżynieria systemów i analiza systemowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, grafika inżynierska, psychologia w zarządzaniu, finanse przedsiębiorstw, materiałoznawstwo i towaroznawstwo, projektowanie i modelowanie procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu, metodyka projektu inżynierskiego, zarządzanie wiedzą w organizacji, badania operacyjne z elementami ekonometrii, innowacyjność w biznesie, inżynieria jakości, Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Program kształcenia, a także przedmioty w nim zawarte mają rozwijać konkretne umiejętności i przekazywać wiedzę niezbędną do działań inżynierskich. Co równie istotne, studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w liczących się firmach w województwie zachodniopomorskim. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w roli kierowników działu kontroli jakości, audytorzy, specjalistów do spraw wdrażania systemów informatycznych, administratorzy danych produkcyjnych w systemach informatycznych. Będą mogli pracować w biurach projektów, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, firmach handlowych, centrach spedycji, magazynach.

Studia w Szczecinie to przestrzeń, która każdego roku przyciąga coraz większą rzeszę kandydatów. Trudno się dziwić, ponieważ oferta edukacyjna miasta staje się coraz ciekawszą. Naturalnie, przyszli inżynierowie także znajdą coś dla siebie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Rafał, student Inżynierii Zarządzania mówi:

„Od studiów oczekiwałem dwóch elementów: zdobycia istotnej, nowoczesnej wiedzy oraz rozwinięcia konkretnych, praktycznych umiejętności. To wszystko udało mi się zrealizować w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Najlepszej uczelni w regionie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych metod zarządzania produkcją,
 • zasad certyfikacji oraz norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji,
 • monitorowania procesów oraz projektów realizowanych w firmie,
 • nadzorowania systemów aktywności pracowników Kaizen,
 • zarządzania zespołem IT,
 • zarządzania zmianą w projekcie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • działach informatycznych,
 • firmach handlowych,
 • centrach spedycji,
 • magazynach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)