Logistyka

Logistyka

Logistyka

27.06.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w WSB SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4850 zł

studia niestacjonarne: od 4850 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przedsiębiorczość
 • podstawy marketingu i badań marketingowych
 • matematyka
 • towaroznawstwo
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • grafika inżynierska
 • statystyka i elementy badań operacyjnych

 

Logistyka, wedle powszechnej definicji oznacza zintegrowany system i proces sprawnego i efektywnego działania w sferze produkcyjnej i nieprodukcyjnej. W sferze produkcyjnej dotyczy przepływu materiałów i produktów oraz związanych z nimi informacji, metod i instrumentów działania, a także systemów sterowania, natomiast w sferze zarządzania obejmuje między innymi takie dziedziny, jak zarządzanie kadrami czy procesy finansowania. Niezależnie od definicji i wszelakich określeń, Logistyka to dzisiaj jedna z najważniejszych dyscyplin, a także jeden z najprężniej rozwijających się sektorów, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje. A jak zostać specjalista? Należy wybrać kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie zakłada przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Fundamentem nauki jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci uczą się rozwiązywać problemy logistyczne przy użyciu metod i technik inżynierskich, czyli projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania procesami, zarządzania kosztami, czy sprawnego posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: przedsiębiorczość, podstawy marketingu i badań marketingowych, matematyka, towaroznawstwo, inżynieria systemów i analiza systemowa, grafika inżynierska, statystyka i elementy badań operacyjnych, infrastruktura logistyczna, organizacja i ekonomika transportu, normalizacja i zarządzanie jakością, zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka, systemy informatyczne w logistyce, logistyka zaopatrzenia, logistyka procesu podstawowego, zarządzanie produkcją i usługami, magazynowanie i zarządzanie zapasami, logistyka handlu elektronicznego, projektowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, międzynarodowe sieci i łańcuchy logistyczne, symulacja i optymalizacja procesów logistycznych.

Jak widać po realizowanych specjalnościach oraz przedmiotach w programie kształcenia, logistyka nie jest obecnie pojęciem, które związane jest wyłącznie z sektorem transportowym, ale obejmuje także inne działania, zwłaszcza w sferze produkcyjnej. Rosnąca siła oraz powiększająca się przestrzeń tej dziedziny sprawia, że studenci chcąc przygotować się do wejścia w logistyczną przestrzeń muszą pozyskać znaczną ilość wiedzy. Uczą się optymalizować działania logistyczne w trakcie procesów produkcyjnych, wdrażać nowoczesne koncepcje zarządzania, monitorować wdrażanie innowacji procesowych i produktowych w przedsiębiorstwie, zasad organizacji gospodarki magazynowej, zasad zarządzania zapasami, obsługi hurtowni danych, zarządzania centrami logistycznymi. A co po studiach? Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w firmach spedycyjnych, firmach transportowych, centrach logistycznych, firmach kurierskich, dyspozytorni ruchu. Mogą pracować jako menedżerowie do spraw dystrybucji, analitycy łańcuchów dostaw, specjaliści do spraw gospodarki magazynowej, koordynatorzy dostaw, agenci celni.

Kierunki studiów w Szczecinie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Łukasz, student Logistyki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to coś więcej niż nauka. To otwieranie się na współczesny świat i przygotowywanie się do aktywnego funkcjonowania w nim.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Szczecin

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania,
 • przygotowywania dokumentów transportowych, spedycyjnych i celnych,
 • negocjowania stawek transportowych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania flotą pojazdów,
 • obsługi giełd transportowych,
 • analizy procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • zasad dystrybucji wytworzonych produktów,
 • organizacji gospodarki magazynowej,
 • obsługi hurtowni danych,
 • zarządzania centrami logistycznymi,
 • funkcjonowania gospodarki magazynowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach spedycyjnych,
 • firmach transportowych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach kurierskich,
 • dyspozytorniach ruchu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Komentarze (0)