Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

04.02.2022

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w WSB SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do socjologii
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • psychologia społeczna i kliniczna
 • wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych
 • dydaktyka ogólna i szczegółowa

 

Pedagogika to dziedzina, której prawidłowe funkcjonowanie opiera się zarówno na głębokiej wiedzy, jak i konkretnych cechach osobowości. To dyscyplina dla ludzi otwartych, cierpliwych, pragnących pomagać drugiemu człowiekowi. Czy na studiach można nauczyć się emocji, współodczuwania, empatii? Na pewno można rozwinąć w sobie cechy, które zdają się być niezbędne w niełatwej pracy pedagoga. A na czym ta praca polega można dowiedzieć się wybierając kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie zakłada przygotowanie do zawodu. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy ogólnej, pedagogicznej, jak również socjologicznej, historyczno- filozoficznej i psychologicznej, która poprowadzi do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, jak również tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, planować i realizować działania profilaktyczne, jak również wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu i aktywizujące metody uczenia się w pracy z podopiecznymi oraz wspierać osoby niepełnosprawne.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: wprowadzenie do socjologii, psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia społeczna i kliniczna, wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych, dydaktyka ogólna i szczegółowa, socjologia wychowania, historia myśli pedagogicznej, pedagogika specjalna, pedagogika społeczna i opiekuńczo - wychowawcza, teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia, kultura języka, praktyka pedagogiczna, andragogika, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, współczesne problemy pedagogiki i psychologii, antropologia kulturowa, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Ilość realizowanych przedmiotów w programie kształcenia najlepiej obrazuje jak szeroka oraz jak istotna jest pedagogika. W ramach prowadzonych na kierunku specjalności studenci uczą się diagnozowania problemów dotyczących jednostek, grup i różnych środowisk w zakresie opieki, rozpoznawać zagrożenia spowodowane dysleksją rozwojową, projektowania i realizowania działań profilaktycznych, selekcji pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach kultury, placówkach oświatowo- wychowawczych, działach HR.

Studia w Szczecinie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Patrycja, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to przede wszystkim nauka i możliwość pozyskania wysokiej jakości wykształcenia, lecz także okazja do poznania wspaniałych i ciekawych ludzi.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Szczecin

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania problemów z zakresu wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii,
 • programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania patologiom i wykluczeniu społecznemu,
 • projektowania działań profilaktycznych,
 • diagnozowania preferencji zawodowych,
 • selekcji pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • mechanizmów negocjacji i mediacji w środowiskach zagrożonych,
 • kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach kultury,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Komentarze (0)