Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

04.02.2022

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w WSB SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika czasu wolnego
 • obsługa ruchu turystycznego
 • ekonomia
 • geografia turystyczna
 • ekologia i ochrona środowiska
 • organizacja imprez turystycznych
 • fizjologia człowieka
 • kultura i etykieta w wybranych krajach
 • marketing usług turystycznych

 

Turystyka i rekreacja to sektor, którego potencjał sprawia, że nowe osoby wchodzące w jego przestrzeń muszą charakteryzować się różnorodnymi umiejętnościami i wiedzą, która łączy w sobie aspekty zarządzania, znajomości geografii czy też przepisów prawa. Ponadto, warto zaznaczyć, że Turystyka i rekreacja to jedna w najważniejszych gałęzi gospodarki, zatem działalność w jej obszarze to trafna inwestycja. Chcąc zostać specjalistą w omawianym przez nas zakresie warto zwrócić uwagę na kierunek Turystyka i rekreacja, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, zarządzania zespołem, projektem i przedsiębiorstwem turystycznym, obsługi ruchu turystycznego w oparciu o najnowsze trendy i rozwiązania, nawiązywania kontaktów i efektywnego komunikowania. Ponadto, uczą się stosować nowoczesne metody aktywizacji sprzedaży z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, organizować przestrzeń turystyki biznesowej, tworzyć strategie rozwoju przedsiębiorstw, instytucji i organizacji związanych z turystyką uzdrowiskową i SPA.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: pedagogika czasu wolnego, obsługa ruchu turystycznego, ekonomia, geografia turystyczna, ekologia i ochrona środowiska, organizacja imprez turystycznych, fizjologia człowieka, kultura i etykieta w wybranych krajach, marketing usług turystycznych, ekonomika turystyki i rekreacji, walory turystyczne i rekreacyjne wybranych miast Polski, techniki sprzedaży usług turystycznych, różne formy rekreacji, podstawy prawa w turystyce, negocjacje i komunikacja społeczna, transport w turystyce, podstawy przedsiębiorczości.

Specjalności realizowane w ramach omawianego przez nas kierunku mają na celu rozwinięcie konkretnych umiejętności. Studenci dowiadują się jak organizować spotkania konferencyjne i biznesowe, poznają metody analizowania rynku usług hotelarskich, uczą się kompleksowej organizacji zagranicznych wyjazdów turystycznych, poznają zasady prawidłowego żywienia. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w roli pilotów wycieczek, kierowników hoteli, szefów restauracji, organizatorów wyjazdów zagranicznych, organizatorów usług cateringowych, analityków rynku pracy w branży turystycznej.

Kierunki studiów w Szczecinie tworzą razem interesującą przestrzeń kształcenia, w której odnajdą się osoby poszukujące różnorodnych rozwiązań edukacyjnych. Planując studiować omawiany przez nas kierunek, warto dowiedzieć się która uczelnia w stolicy województwa zachodniopomorskiego będzie najlepsza.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Dominika, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Szczecin to miasto o dużym potencjale turystycznym, zatem studiowanie Turystyki i rekreacji w tym mieście to interesująca przygoda. A dlaczego wybrałam Wyższą Szkołę Bankową? Ponieważ tutaj największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne, a właśnie na tym najbardziej mi zależy.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Szczecin

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad organizacji spotkań biznesowych i konferencyjnych,
 • metod analizowania rynku usług hotelarskich,
 • zasad zarządzania bazą hotelową,
 • organizowania międzynarodowych imprez typu incentive, związanych z turystyką biznesową,
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • wykorzystywania obowiązujących regulacji prawnych w zakresie prowadzenia różnego typu zakładów żywieniowych,
 • zasad bezpieczeństwa i systemu jakości żywności,
 • prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w sektorze turystycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • organizator zagranicznych wyjazdów,
 • pilot wycieczek,
 • menedżer krajowych i zagranicznych ośrodków turystycznych,
 • przewodnik turystyczny,
 • właściciel biura turystycznego,
 • specjalista ds. zarządzania restauracjami na szczeblu regionalnym,
 • organizator usług cateringowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Komentarze (0)