Wyższa Szkoła Bankowa

Wyższa Szkoła Bankowa

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu należy do największej grupy niepublicznych polskich uczelni, a dokładniej rzecz ujmując stanowi wydział ekonomiczny uczelni wrocławskiej. Od początku istnienia, czyli od 2007 roku, kiedy rozpoczęto prowadzenie zajęć z ekonomii, prowadzona działania opracowywania i doskonalenia programów kształcenia, aby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom, zarówno studentów, jak i współczesnego rynku. Z biegiem lat, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu poszerzała swoją ofertę kształcenia, a wspomniany proces doskonalenia został zauważony i doceniony licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami.

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu to uczelnia kształcąca w dziedzinach, które możemy uznać za fundamentalne, czy nawet niezbędne, czyli takie, które warto realizować niezależnie od panujących trendów, czy sytuacji. Takie podejście owocuje tym, że WSB jest najchętniej wybieraną przez kandydatów uczelnią niepubliczną w województwach dolnośląskim i opolskim. Magnesem dla kandydatów są także studia MBA, czyli Master of Business Administration, realizowane we współpracy z prestiżową uczelnią Franklin University, w amerykańskim Columbus. Warto dodać, że program prowadzony w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to jedyne tego typu studia na Opolszczyźnie.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, które oferują szerokie spektrum wiedzy; od administracji, przez doradztwo zawodowe, po zarządzanie zasobami ludzkimi. Misja uczelni zamknięta jest w haśle: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni” i z tego motta wypływa wiele korzyści dla studentów. Funkcjonuje system jednej oceny, polegający na tym, że studenci nie muszą osobno zaliczać ćwiczeń i wykładu z tego samego przedmiotu. Ocena jest wspólna, a składają się na nią oceny cząstkowe uzyskane podczas całego kursu. Ponadto, egzaminy i zaliczenia nie kumulują się na koniec semestru, tylko odbywają się przez cały rok akademicki, a wiedza z wybranych przedmiotów weryfikowana jest poprzez symulacje biznesowe, ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą.

 

WYKŁADOWCY

Innowacyjne programy kształcenia realizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to wynik pracy doświadczonego grona wykładowców, wśród których niemała część to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu mieści się przy ulicy Augustyna Kośnego 72, niedaleko stacji kolejowej Opole Wschodnie. Na studentów czeka biuro karier, biblioteka, dział studiów podyplomowych.

 

Wyższa Szkoła Bankowa kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Komentarze (0)