Logistyka

Logistyka

Logistyka

02.02.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu 2022

Słowo „logistyka” wywodzi się ze starożytnej Grecji i oznacza: racjonalność, siłę rozumu, liczenie oraz sztukę kalkulowania. Patrząc na rozwój tej dyscypliny oraz jakie działania obejmuje można stwierdzić, że starożytne określenia są jak najbardziej adekwatne i idealnie pasują do jej opisu. Obecnie, logistyka to proces realizowania, planowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Można jeszcze dodać, że logistyka to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Można ją odnaleźć w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku logistyka w WSB OPOLE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to kierunek, który oferuje zajęcia prowadzone są na specjalistycznym oprogramowaniu, m.in. Comarch, SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, TransEdu.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy ekonomii, prawo w logistyce, matematyka, projektowanie procesów logistycznych, ekonomika transportu, infrastruktura logistyczna, statystyka, inżynieria systemów i analiza systemowa, systemy bazodanowe, transport i spedycja, rachunek kosztów inżynierskich, metody optymalizacyjne w łańcuchu logistycznym, grafika inżynierska, inżynieria jakości w logistyce, zarządzanie łańcuchem logistycznym, towaroznawstwo i technologie procesów, logistyka miejska, eksploatacja systemów technicznych, zarządzanie projektami, prognozowanie w logistyce.

Logistyka od wielu lat cieszy się sporą popularnością wśród młodych ludzi, czego efektem jest rosnąca konkurencja na rynku. Dlatego, aby poradzić sobie w nim jak najlepiej, należy wykazywać się szeroką gamą umiejętności, a te zapewniają realizowane na kierunku ścieżki kształcenia. Studenci poznają zasady optymalizacji procesów produkcyjnych, metody transportowania oraz magazynowania i składowania towarów, zasady projektowania systemów logistycznych, ich organizacji i eksploatacji, metody planowania i oceny zamówień, czy też narzędzia poprawy efektywności inwestycji transportowych. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kierunki studiów w Opolu to całkiem długa lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu opinie?

Ewelina, studentka logistyki mówi:

„Zanim wybrałam uczelnię dla siebie, przeglądałam i porównywałam wiele ofert. W większości z nich znajdowałam dokładnie to samo. Na tle uczelni, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu zdecydowanie się wyróżnia. Wyróżnią ją profil kształcenia, metody kształcenia, a także różnorodność specjalności.”

 

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

Kierunki studiów w Opolu

Studia w Opolu

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • efektywnego planowania produkcji,
 • wdrażania narzędzi Lean,
 • optymalizacji procesów produkcyjnych i inicjowania działań usprawniających,
 • monitorowania procesów,
 • projektowania systemów transportowych, ich organizacji i zarządzania nimi w łańcuchu dostaw,
 • transportowania oraz magazynowania i składowania towarów,
 • sterowania w czasie rzeczywistym poziomem zapasów.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach projektowych i doradczych,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Komentarze (0)