Prawo

Prawo

Prawo – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • socjologia
 • ekonomia
 • doktryny polityczno- prawne
 • pisma procesowe
 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne
 • ustrojowe prawo administracyjne

 

Prawo to skomplikowana dziedzina i śmiało można powiedzieć, że od samego początku miała taki charakter. Ponadto, nie istnieje jedna, oficjalna definicja prawa, ponieważ zgoda na znaczenie tego terminu jest uzależniona od akceptowanego stanowiska filozoficznego. Niezależnie od wszystkiego, prawo to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia, który niczym magnes przyciąga kandydatów na studia. Nie inaczej wygląda to w stolicy Dolnego Śląska. Chcąc studiować Prawo należy zwrócić uwagę na Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, gdzie prowadzone jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zakłada pozyskanie wiedzy i warsztatu prawniczego, który koncentruje się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa publicznego i prywatnego. Studenci rozwijają umiejętność logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawnych oraz praktyczną umiejętność posługiwania się nimi, a także uczą się prowadzić analizy aktów prawnych z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę, przedsiębiorczość oraz wymianę handlową, jak również wspierać przedsiębiorstwo lub inny podmiot w prowadzeniu skutecznych negocjacji. W ramach kierunku Prawo we wrocławskie WSB odbywają się liczne zajęcia warsztatowe, między innymi symulacje przesłuchania podejrzanego, sporządzanie pism procesowych czy rozwiązywanie kazusów, czy warsztaty sądowe.

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu obejmują takie przedmioty jak: logika, socjologia, ekonomia, doktryny polityczno- prawne, pisma procesowe, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, ustrojowe prawo administracyjne, materialne prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe, prawo międzynarodowe publiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo samorządu terytorialnego, etyka prawnicza i biznesowa, programy prawnicze.

Długa lista przedmiotów najlepiej świadczy o tym, jak pokaźnych rozmiarów wiedzę należy posiąść, aby mieć szansę wejścia do prawniczego świata. Ale rozwijać umiejętności można nie tylko poprzez uczestniczenie w zajęciach. We wrocławskiej WSB funkcjonuje Koło Naukowe Prawa, które gromadzi osoby zainteresowane praktycznym zastosowaniem regulacji prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. No, dobrze; ale co dalej? Co po ukończeniu nauki? ? Ścieżek zawodowych dla absolwentów omawianego przez nas kierunku jest całkiem sporo, a studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji. Ponadto, osoby które ukończyły Prawo w WSB mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zamówień publicznych, doradcy podatkowi, specjaliści do spraw pozyskiwania funduszy, specjaliści do spraw ochrony danych, specjaliści do spraw windykacji. Nie zapominajmy o tym, że absolwenci Prawa pracują na to, aby pełnić obowiązki prokuratora, adwokata, notariusza, sędziego, czy radcy prawnego.

Studia we Wrocławiu dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa dolnośląskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Prawo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu opinie?

Paweł, student Prawa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu charakteryzują się praktycznym wymiarem kształcenia. To, czego się nauczę od razu mogę wykorzystać. To bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji wymiaru sprawiedliwości,
 • praw człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • prawnych instrumentów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • negocjacji i mediacji,
 • postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • kancelariach adwokackich,
 • prokuraturach,
 • sądach,
 • przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • notariatach,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach użytku publicznego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)