Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów 2022/2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na UMK i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru 100 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest szkołą wyższą z siedzibą w Toruniu, na której kształci się prawie 27 tysięcy studentów. Uczelnia posiada bogatą tradycję nauczania oraz wszechstronną ofertę edukacyjną, obejmującą 16 wydziałów.

Uniwersytet charakteryzuje się wieloprofilowymi kierunkami studiów, edukując zarówno w zakresie nauk filologicznych, humanistycznych, ekonomicznych, historycznych i geograficznych, jak i kierunków ścisłych.

Uczelnia oferuje 99 kierunków studiów, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ponadto, władze uniwersytetu organizują liczne koła naukowe oraz urozmaicają życie studenckie poprzez chór akademicki, studenckie radio czy Europejskie Stowarzyszenie Akademickie.  

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów 2022/2023

 • administracja
 • analityka medyczna
 • archeologia
 • architektura informacji
 • architektura wnętrz
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • astronomia
 • audiofonologia
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biologia sądowa
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • chemia
 • chemia i technologia żywności
 • chemia kosmetyczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia medyczna
 • cognitive science
 • diagnostyka molekularna
 • dietetyka
 • doradztwo podatkowe
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • elektroradiologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • farmacja
 • filologia angielska
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia polska
 • filologia polska jako obca
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • geoinformacja środowiskowa
 • global change biology
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • international politics and diplomacy
 • japonistyka
 • kierunek lekarski
 • kognitywistyka
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • kosmetologia
 • krytyka artystyczna
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka
 • malarstwo
 • matematyka
 • matematyka i ekonomia
 • matematyka stosowana
 • medioznawstwo
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
 • nauki o rodzinie
 • ochrona dóbr kultury
 • optometria
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • physics and astronomy
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • ratownictwo medyczne
 • socjologia
 • sport i wellness
 • stosunki międzynarodowe
 • studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa
 • studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa
 • studia nad nauką i technologią
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • sztuka mediów i edukacja wizualna
 • teologia
 • terapia zajęciowa
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne i sport
 • zarządzanie
 • zdrowie publiczne

Dowiedz się więcej: www.umk.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono 101

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz

I stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audiofonologia

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia sądowa

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia i technologia żywności

I stopnia

stacjonarne

Chemia kosmetyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna

II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cognitive science

II stopnia

stacjonarne

Diagnostyka molekularna

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo podatkowe

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia

stacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia bałkańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska jako obca

I stopnia

stacjonarne

Filologia romańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformacja środowiskowa

II stopnia

stacjonarne

Global change biology

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

II stopnia

stacjonarne

Grafika

jednolite

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International politics and diplomacy

II stopnia

stacjonarne

Japonistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja i psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Krytyka artystyczna

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka praktyczna i copywriting

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana

I stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo

jednolite

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i ekonomia

I stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana

I stopnia

stacjonarne

Medioznawstwo

I stopnia

stacjonarne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

I stopnia

stacjonarne

Modern materials for chemistry and medicinal applications

II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa z elementami optometrii

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne

Physics and astronomy

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sport i wellness

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad nauką i technologią

II stopnia

stacjonarne

Studia skandynawsko-bałtyckie

I stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów i edukacja wizualna

I stopnia

stacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne

Terapia zajęciowa

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria

jednolite

stacjonarne

Wojskoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne i sport

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne

II stopnia

stacjonarne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu popularne kierunki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)