Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

14.04.2022

Obronność i bezpieczeństwo narodowe – Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2022

Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ratownictwo techniczne
 • obrona cywilna ludności
 • wiedza o wojsku i obronności RP
 • przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona danych

 

Jak może brzmieć definicja bezpieczeństwa narodowego? Możemy przyjąć, że jest to stan spokoju oraz braku ryzyka jego zakłócenia. Istotne jest to, aby zdać sobie sprawę z tego, jak wiele czynników wpływa na bezpieczeństwo oraz jak wiele warunków należy spełnić, aby taki stan osiągnąć. Bezpieczeństwo narodowe to także instytucje chroniące suwerenność państwa, życie i zdrowie obywateli oraz mienie i majątek narodowy. Chcąc dowiedzieć się więcej należy wybrać kierunek Obronność i bezpieczeństwo narodowe. A w której uczelni? W Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Obronność i bezpieczeństwo narodowe w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie posiada wielowymiarowy i interdyscyplinarny charakter, a jego założeniem jest przygotowanie do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Kierunek ma na celu wykształcenie specjalistów w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym. Studenci nabywają wiedzę z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności oraz umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ratownictwo techniczne, obrona cywilna ludności, wiedza o wojsku i obronności RP, przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych, zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa, topografia wojskowa, eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zagrożenia militarne i niemilitarne, zarządzanie zasobami ludzkimi, problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata, psychologia stresu w służbach mundurowych.

Obronność i bezpieczeństwo narodowe, jak już wspomnieliśmy, jest kierunkiem interdyscyplinarnym i wielowymiarowym. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa i obronności państwa, wiedzy o wojsku i Siłach Zbrojnych RP oraz zasad ich funkcjonowania, zagadnień związanych z szeroko rozumianymi zagrożeniami współczesnego świata. Uczą się obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, jak również poznają zasady odpowiedzialności prawnej żołnierzy, czy też przechodzą specjalne szkolenia. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w policji, straży miejskiej, Siłach Zbrojnych RP, państwowej straży pożarnej, straży granicznej.

Jak wiemy, studia w Szczecinie to morze edukacyjnych możliwości. Wiemy również, że dziedziny związane z bezpieczeństwem cieszą się coraz większą popularnością, zatem dla zainteresowanych tym obszarem pozostaje tylko wybranie odpowiedniej uczelni. No, właśnie – odpowiedniej, czyli której?

 

Jakie ma Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie opinie?

Paweł, student Obronności i bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie proponuje najciekawsze dyscypliny, a także przygotowanie do zawodów, które są najpopularniejsze na rynku. Studia tutaj to gwarancja sukcesu.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - ważne informacje

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia Szczecin

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Obronność i bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa,
 • topografii wojskowej,
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
 • obrony cywilnej ludności,
 • podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
 • eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • Siłach Zbrojnych RP,
 • państwowej straży pożarnej,
 • straży granicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)