Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  - kierunki studiów

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  jest uczelnią wyższą z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Ośrodek dydaktyczny ma za zadnie przygotować studentów do życia w społeczeństwie obywatelskim, poprzez edukację na wysokim poziomie kształcenia. Uczelnia dba o intensywny rozwój kadry naukowej, dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w obszarze lokalnym oraz europejskim, a także dąży do urozmaicania bazy dydaktycznej. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  oferuje 13 innowacyjnych kierunków studiów, w ramach czterech wydziałów, obejmujących nauki ekonomiczne, administracyjne, humanistyczne i techniczne. Uczelnia powstała z myślą o rozwoju intelektualnym młodych ludzi, tak by byli gotowi stawić czoła wyzwaniom na ścieżce kariery zawodowej.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Ekonomiczny

Wydział Humanistyczny

Wydział TechnicznyAkademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim studia I i II stopnia

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćAkademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćAkademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim popularne kierunkiKomentarze (0)