Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Bezpieczeństwo jest zagadnieniem priorytetowym, zarówno dla grupy, jak i jednostki. Bez jego zapewnienia niemożliwy jest jakikolwiek rozwój oraz prawidłowe funkcjonowanie. Niestety, współczesny świat i wydarzenia, których bywamy świadkami sprawiają, że zagrożeń dla bezpieczeństwa jest coraz więcej i przybierają one coraz to nowe formy. Dlatego tak istotne jest kształcenie specjalistów, którzy będą przygotowani do efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Za wykształcenie tych specjalistów odpowiada kierunek Bezpieczeństwo narodowe, w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie posiada charakter interdyscyplinarny i stanowi przygotowanie do wykonywania obowiązków w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Studenci pozyskują gruntowną wiedzę teoretyczną, nabywają umiejętności praktycznych, a także zdobywają kompetencje związane ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: teoria bezpieczeństwa, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo europejskie i atlantyckie, system bezpieczeństwa narodowego, polityka i strategia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, policja w systemie bezpieczeństwa państwa, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, ochrona informacji niejawnych, bezpieczeństwo publiczne jako zadanie samorządu terytorialnego, międzynarodowe bezpieczeństwo militarne, obrona cywilna i ochrona ludności, kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności.

Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie to kierunek, który w znacznej mierze posiada charakter praktyczny. Odpowiadają za to liczne zajęcia, również takie przeprowadzane w warunkach terenowych. Studenci uczestniczą w zajęciach studyjnych, realizowanych we współpracy z policją, strażą graniczną, czy służbą więzienną, jak również odbywają praktyki w instytucjach bezpieczeństwa państwa, a także biorą udział w zajęciach mających na celu wyszkolenie strzeleckie. Z bogatym bagażem wiedzy oraz szerokim wachlarzem umiejętności, absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w siłach zbrojnych, policji, państwowej straży pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, służbie więziennej, straży granicznej, ośrodkach doradczych, organizacjach pozarządowych.

Studia w Krakowie to ogromna przestrzeń dla tych, którzy planują zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. Trudności może sprawić wybór, ponieważ w stolicy Małopolski jest wiele szkół wyższych, a co za tym idzie kierunków i specjalności.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Krakowie opinie?

Maciek, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Idąc na studia należy zadać sobie pytanie: jakie one powinny być? Nowoczesne, ciekawe, rozwijające. Właśnie takie są w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie; uczelni, która kształci praktycznie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • polityki i strategii bezpieczeństwa,
 • zasad ochrony informacji niejawnych,
 • zagrożeń bezpieczeństwa,
 • zasad zarządzania kryzysowego,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • organizacji systemu ratowniczego,
 • współczesnych konfliktów zbrojnych,
 • ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • siłach zbrojnych,
 • straży pożarnej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • straży granicznej,
 • komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • służbie więziennej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

SAN w Krakowie kierunki

 

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)