Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Pedagogika – Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Pedagogika to interesująca dyscyplina, ponieważ zmienia się wraz ze zmianami postępującymi w społeczeństwie oraz szeroko pojmowanej rzeczywistości. Jest to dziedzina, która reaguje na charakter współczesności, wychodzi naprzeciw potrzebom człowieka, a także wymaganiom wobec niego. To sprawia, że pracując w pedagogicznej przestrzeni co chwilę można natknąć się na coś innego, na inny problem, z którym należy poradzić sobie indywidualnie. Ale chcąc pomagać i wspierać należy umiejętnie do tego podchodzić i wykazywać się konkretną wiedzą i umiejętnościami. Osiągnąć to można wybierając kierunek Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy ogólnej pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, która stanowi niezbędny fundament do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, planować i realizować działania profilaktyczne, a także wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych. Nauka odbywa się z wykorzystaniem technik internetowych na odległość, dzięki czemu są dostosowane do studentów, którzy z różnych powodów nie mogą regularnie fizycznie uczestniczyć w zajęciach.

Studia na kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie to rozbudowana dyscyplina o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zapoznają się z biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania, współczesnymi problemami pedagogiki, psychologią kliniczną, socjologią wychowania, czy zasadami opracowywania diagnozy pedagogicznej.

Pedagogika jest dziedziną, która zmienia się wraz z modyfikacjami postępującymi we współczesnym świecie. Odpowiada na potrzeby dzisiejszego człowieka, który przecież zmaga się z innymi problemami niż kiedyś. Ponadto, zauważalny jest także rozwój w obszarze dydaktyki, który niemal zrewolucjonizował współczesne myślenie o pedagogu, ale też ujawnił zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, a także pracy wychowawczej i dydaktycznej. Co istotne, zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie mogą wykorzystać w placówkach oświatowo- wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, organizacjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach.

Studia w Krakowie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa małopolskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Krakowie opinie?

Kamila, studentka Pedagogiki mówi:

„Aby pracować z ludźmi i być w stanie im pomagać należy wyróżniać się szeroką wiedzą i konkretnymi umiejętnościami. Dlatego wybrałam studia w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie. Tutaj kształci się profesjonalistów.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • tworzenia oraz realizacji programów edukacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • domach pomocy społecznej,
 • poradniach pedagogiczno- psychologicznych,
 • organizacjach,
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Komentarze (0)