Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - kierunki studiów

Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim jest oddziałem Uniwersytetu Szczecińskiego, a tym samym wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia wyższa kształci studentów z zakresu administracji, ekonomii oraz finansów i rachunkowości, przekazując niezbędną wiedzę z nauk o prawie gospodarczym, prognozowaniu procesów ekonomicznych czy gospodarowaniu kapitału ludzkiego. Wydział Społeczno-Ekonomiczny nawiązał współpracę z Biurem Doradców Podatkowych, przeprowadza szkolenia w Urzędzie Skarbowym, uczestniczy w konferencjach naukowych, a także utworzył liczne koła naukowe. Student oddziału ekonomicznego zapozna się finansami unii europejskiej, podstawami bankowości, mikroekonomią oraz etyką gospodarczą.  

Wydział Społeczno - EkonomicznyUniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim studia I i II stopnia

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćUniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćUniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim popularne kierunkiKomentarze (0)