Studia dualne w Uniwersytecie WSB Merito, czyli jak zarobić na nauce.

Artykuł archiwalny

wsb studia dualne

Studia dualne w Uniwersytet WSB Merito, czyli jak zarobić na nauce.

O studiach można powiedzieć bardzo wiele. Dzięki nim pozyskujemy wykształcenie, solidne przygotowanie do późniejszej pracy zawodowej, poszerzamy horyzonty. Ale czy na studiach można zarobić? Choć dla niektórych takie pytanie może wydać się nieprawdopodobne, to odpowiedź na nie może być twierdząca. Trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić i która uczelnia oferuje taką możliwość. Rozszyfrowanie tej zagadki jest proste. To studia dualne w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu oraz Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy.

 

Czym są studia dualne?

Studia dualne to nowoczesny model kształcenia, który łączy w sobie tradycyjną naukę w toku zajęć akademickich z pracą zawodową. Stanowi okazję do wykorzystywania zdobywanych wiadomości w realnym świecie, w praktycznym wymiarze, czyli daje możliwość przełożenia tego, czego uczymy się na zajęciach na rzeczywiste problemy danej firmy i całej branży.

Choć w rodzimych warunkach pomysł takiego kształcenia wciąż wydaje się innowacyjny, to w niektórych europejskich krajach stanowi już pewien standard, na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie szkoły wyższe, we współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami, prowadzą studia dualne od niemal pięćdziesięciu lat i ciągle cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic w tym dziwnego, ponieważ taki model kształcenia najlepiej odpowiada potrzebom rynku pracy, a co się z tym wiąże, trafnie i solidnie przygotowuje studentów do pewnego wejścia w ten rynek. A jak działają studia dualne? Program nauczania realizowany jest dwutorowo. Część zajęć prowadzona jest na uczelni, a część bezpośrednio w firmach. Teoria spotyka się z praktyką.

 

Studia dualne, czyli studia przyszłości.

Określenie studiów dualnych studiami przyszłości nie jest żadnym wyolbrzymieniem. Wystarczy porównać efektywność niektórych kierunków kształcenia, które prowadzone są wyłącznie w tradycyjnym trybie z kierunkami realizowanymi właśnie w omawiany przez nas sposób. Czym jeszcze charakteryzują się studia dualne? Mają one formę stacjonarną, co pozwala studentom realizować staże w firmach, a także włączać się w ich regularny rytm pracy i formę funkcjonowania.

Staż stanowi fundamentalny element procesu kształcenia, ponieważ zaplanowany jest przez szkołę wyższą i współpracującą z nią firmę w taki sposób, aby w jego trakcie realizowany był program nauczania. Oznacza to, że zajęcia, które normalnie odbywają się w salach wykładowych uczelni, odbywają się w siedzibie firm, pod okiem pracodawców. Pierwszoplanową i oczywistą korzyścią płynącą z takiej formy nauki jest pozyskiwanie doświadczenia zawodowego, zgodnego ze studiowanym kierunkiem już w trakcie studiów. Ponadto, studenci otrzymują najlepszą okazję do wykorzystania swojej wiedzy w praktycznej przestrzeni, a także rozwijają niezbędne dzisiaj umiejętności, takie jak komunikacja, czy prowadzenie pracy w zespole.

 

Jak zarobić i ile zarobić?

Rozmawianie o zarobkach w trakcie tradycyjnych studiów wydaje się niemal niemożliwe, ale w przypadku studiów dualnych stanowi to jeden z elementów tego procesu. Wtedy gdy niektórzy zastanawiają się i z niemałym przekąsem mówią, że zarabianie na nauce jest czystą abstrakcją, tak studenci studiów dualnych w Wyższej Szkole Bankowej mogą obliczyć jak będzie wyglądał stan ich portfela. W trakcie trzech lat nauki, czyli studiów licencjackich, bądź inżynierskich studenci mogą zarobić łącznie 13 770 złotych netto. Środki te w połączeniu z dofinansowaniem unijnym, którym objęta jest ta forma nauki, pokryją koszty kształcenia, a duża ich część zostanie jeszcze w „kieszeni”.

Zapewne grono malkontentów oraz realistów trzeźwo patrzących na przestrzeń wyższej edukacji nie potrafi wyobrazić sobie sytuacji, w której student zarabia na własnej nauce, zarabia już w trakcie studiów, a jednocześnie zdobywa doświadczenie w konkretnej branży i konkretnej firmie, w której otrzymuje szansę rozwijania zawodowych skrzydeł, a także szansę realnego zatrudnienia już po zakończeniu nauki. Osoby te powinny bliżej zaznajomić się z modelem studiów dualnych w Wyższej Szkole Bankowej.

 

dowiedz się więcej

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Komentarze (0)