Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

05.07.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 3720 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • biologia ogólna
 • fizyka z biofizyką
 • biologia komórki
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • genetyka
 • mikrobiologia przemysłowa
 • inżynieria genetyczna

 

Biotechnologia być może posiada skomplikowaną definicję, ale najważniejsze jest to, że z jej osiągnięć korzystamy wszyscy. Opracowuje ona metody powstania surowców ważnych z perspektywy codziennego funkcjonowania człowieka, na przykład produktów spożywczych. Na tych, którzy chcieliby mocniej zagłębić się w tę dziedzinę i związać z nią zawodowe życie czeka kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Studenci przygotowywani są do pracy w przemyśle biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, czyli na przykład w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, czy diagnostycznych.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Browarnictwo i napoje fermentowane, Agrobiotechnologia (na pierwszym stopniu), Mikrobioanalityka, Biotechnologia żywności (na drugim stopniu).

Specjalność Browarnictwo i napoje fermentowane zakłada przygotowanie do pracy browarnictwie, przemyśle mleczarskim, czy winiarstwie. Zajęcia realizowane są we współpracy z lokalnymi browarami, winnicami i innymi firmami przemysłu fermentacyjnego.

Specjalność Agrobiotechnologia to specjalność skierowana do osób, które planują swoją przyszłość zawodową w rolnictwie ekologicznym i biotechnologii rolniczej.

Specjalność Mikrobioanalityka to przestrzeń łącząca studia nad mikroorganizmami ze studiami z zakresu analityki mikrobiologicznej.

Specjalność Biotechnologia żywności zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe jest podjęcie pracy w firmach i działach zajmujących się kontrolą i wytwarzaniem żywności.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, biologia ogólna, fizyka z biofizyką, biologia komórki, biochemia, biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, przemysłowe zastosowanie grzybów, mikrobiologia sanitarna.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, że biotechnologia to niezwykle istotna dziedzina. Korzysta ona między innymi z osiągnieć medycyny, biologii, chemii i informatyki. W istocie sprowadza się do wykorzystania żywych organizmów dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. W praktyce oznacza to nowe sposoby wytwarzania leków, leczenia skomplikowanych schorzeń, ochrony środowiska, uprawy roślin i produkcji żywności. Jakie możliwości stoją przed absolwentami tego kierunku? Osoby, które ukończyły Biotechnologię na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym znajdą zatrudnienie w laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, przemyśle mleczarskim, browarnictwie, ochronie środowiska, medycynie.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Paulina, studentka Biotechnologii mówi:

„Nie mogłam wybrać lepszej uczelni. UJD to spełnienie moich marzeń i początek ciekawej, pasjonującej przygody.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Częstochowa

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im.

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • zasad pracy doświadczalnej,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • przemyśle mleczarskim,
 • browarnictwie,
 • ochronie środowiska,
 • medycynie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie biotechnologii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)