Chemia

Chemia

Chemia

09.02.2022

 

Chemia – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy matematyki wyższej
 • chemia ogólna
 • chemia nieorganiczna
 • podstawy chemii kwantowej
 • chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej
 • chemia fizyczna

 

Chemia należy do grona przedmiotów, które niejednemu uczniowi spędza sen z powiek. Należy także do grupy dyscyplin podstawowych, których rozwój wytycza postęp technologiczny współczesnej cywilizacji. Niezależnie od oceny i uczuć, jakie towarzyszą tej dziedzinie przyznać trzeba, że bez niej życie byłoby po prostu niemożliwe i zapotrzebowanie na specjalistów w jej obszarze nie maleje, ponieważ maleć nie może. Chcąc zostać takim specjalistą wystarczy wybrać kierunek Chemia. A gdzie? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Chemia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi.

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają następujące specjalności: Nauczanie chemii i przyrody, Chemia podstawowa, Chemia leków. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: elementy matematyki wyższej, chemia ogólna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej, chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, chemia fizyczna, biochemia, chemia polimerów, chemia biomedyczna i patentowanie leków, technologia chemiczna, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami, inżynieria biometariałów, chemia teoretyczna i modelowanie molekularne, termodynamika statystyczna, biochemiczna analiza instrumentalna.

Chemia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza to dyscyplina dająca wiele możliwości oraz dróg rozwoju. Oprócz standardowego wykształcenia chemicznego studenci poznają takie zagadnienia jak: farmakologia, botanika, zoologia, geologia i gleboznawstwo, czy klimatologia. Dzięki poszerzonym wiadomościom mają szansę na większy wachlarz zawodowych możliwości. Absolwenci Chemii znajdą zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, szkolnictwie, przemyśle spożywczym, przemyśle kosmetycznym.

 

Opinie

Studia w Częstochowie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Chemię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Daria, studentka Chemii mówi:

„Znalazłam swoje miejsce w UJD i cieszę się, że studiuję właśnie tutaj. To uczelnia nowoczesna, z fantastycznymi wykładowcami, bardzo dobrym zapleczem. Nic tylko się uczyć!”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Dł

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych,
 • bezpiecznego postępowania z chemikaliami,
 • utylizacji odpadów chemicznych,
 • zasad zrównoważonego rozwoju,
 • aparatury i inżynierii chemicznej,
 • modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle farmaceutycznym,
 • szkolnictwie,
 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle kosmetycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie chemii lub posiadanie kwalifikacji I stopnia oraz średnia ocen z ukończonych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)