Dziennikarstwo i kultura mediów

Dziennikarstwo i kultura mediów

Dziennikarstwo i kultura mediów

09.02.2022

 

Dziennikarstwo i kultura mediów – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • językowe podstawy redagowania tekstów
 • kultura języka i komunikacji
 • media w Polsce i na świecie
 • prasowe gatunki dziennikarskie
 • teorie komunikowania masowego
 • dziennikarski warsztat językowy

 

Dziennikarstwo i cały świat mediów nie od dzisiaj przyciąga niemałą rzeszę zainteresowanych. Praca w telewizji czy w radiu dla wielu jest najciekawszym zajęciem, ponieważ dostarcza wielu wrażeń i próżno w nim szukać monotonii. Ale żeby poważnie zaistnieć w tym zawodzie potrzeba nie tylko solidnej wiedzy, lecz także wielu umiejętności. W jaki sposób je nabyć? Wybierając kierunek Dziennikarstwo i kultura mediów, który odnaleźć można na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Dziennikarstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do pracy w mediach, a także instytucjach kultury oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach, posiadających działy PR i prowadzących własną strategię budowania wizerunku oraz zarządzania informacją. W programie kształcenia największy nacisk położony jest na świadome i odpowiedzialne władanie słowem, rozumiane jako fundament profesjonalnego podejścia do zawodu. Ponadto, mocny akcent kładziony jest także na rozwijanie umiejętności praktycznych, związanych z warsztatem zawodowym dziennikarza oraz pracownika działu PR. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo– dydaktycznych oraz doświadczonych praktyków – dziennikarzy.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Dziennikarstwo internetowe, Media regionalne (na pierwszym stopniu), Dziennikarstwo prasowe i radiowe, Rzecznik prasowy i specjalista PR (na drugim stopniu). Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: językowe podstawy redagowania tekstów, kultura języka i komunikacji, media w Polsce i na świecie, prasowe gatunki dziennikarskie, teorie komunikowania masowego, dziennikarski warsztat językowy, retoryka dziennikarska, źródła informacji dziennikarskiej, historia prasy polskiej, komunikacja interpersonalna, warsztat multimedialny dziennikarza, podstawy badań medioznawczych.

Nie trzeba być specjalistą, aby zauważyć, że dziennikarstwo zmienia się wraz z rzeczywistością. Przekaz informacji jest szybki, a dostęp do nich nieograniczony. To wszystko określa nowe metody pracy dziennikarzy, a także styl w jaki wykonują oni swoją pracę. A gdzie mogą wykonywać tę pracę? Absolwenci Dziennikarstwa i kultury mediów na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym znajdą zatrudnienie w redakcjach prasowych, redakcjach telewizyjnych, portalach internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach rzecznika prasowego, działach do spraw promocji, sztabach wyborczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Częstochowie to coraz intensywniej powiększająca się przestrzeń kształcenia, w której każdy zainteresowany zdobyciem dobrego wykształcenia znajdzie coś dla siebie. Naturalnie, studia dziennikarskie również występują wśród oferowanych dyscyplin. Ale w której uczelni studiować? Czy warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas szkołę? Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Kamil, student Dziennikarstwa i kultury mediów mówi:

„Studia w UJD to czas intensywny i aktywny. Wszystko ma wymiar praktyczny, dlatego jestem pewny, że zostanę świetnie przygotowany do zawodu, który chcę w przyszłości wykonywać.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW - ważne informacje

Dziennikarstwo i kultura mediów studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dziennikarstwo i kulturę mediów na Uniwersytecie Humanistyczno-

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • polskiego systemu medialnego,
 • systemów medialnych na świecie,
 • kultury języka,
 • retoryki i erystyki,
 • gatunków dziennikarskich,
 • warsztatu dziennikarskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach telewizyjnych,
 • redakcjach radiowych,
 • portalach internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • działach do spraw promocji,
 • działach do spraw wizerunku,
 • sztabach wyborczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)