Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

09.02.2022

 

Filologia polska – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • historia kultury i cywilizacji
 • historia literatury polskiej
 • liryka i jej przemiany
 • opis systemowy polszczyzny
 • stylistyka praktyczna i kultura języka
 • wiedza o kulturze

 

Język polski należy do najtrudniejszych, jak również najpiękniejszych języków na świecie. Łącząc te dwie cechy nietrudno odgadnąć, iż jest to szalenie interesująca dziedzina. Na wszystkich zainteresowanych naszym językiem czeka na Filologia polska. A gdzie? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza. Właśnie tam prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filologia polska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauki o języku i literatury. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności, jak również poznają język specjalistyczny z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają następujące specjalności: Nauczycielska, Edytorsko- redaktorska, Podstawy i praktyka pisania, Film i realizacja obrazu filmowego, Teatr i animacja kultury widowisk (na pierwszym stopniu), Nauczycielska, Dziennikarska, Edytorsko- redaktorska, Promocja literatury (na drugim stopniu). Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: gramatyka opisowa języka polskiego, historia kultury i cywilizacji, historia literatury polskiej, liryka i jej przemiany, opis systemowy polszczyzny, stylistyka praktyczna i kultura języka, wiedza o kulturze, współczesne koncepcje języka, język łaciński z elementami kultury antycznej, lingwistyczna analiza tekstu, poetyka, popularny obieg kultury, teoria komunikacji, analiza i interpretacja utworów literackich, język dyskursu medialnego, komputerowa edycja tekstu.

Filologia polska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to kierunek, dzięki którego studenci mogą pozyskać różnorodne umiejętności. Dzięki prowadzonym specjalnościom pozyskują wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, teorii nauczania integrującego, redagowania i przygotowania do druku tekstów współczesnych, teorii i historii filmu światowego i polskiego, czy też komunikacji medialnej. Z taka bogatym bagażem wiedzy absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, teatrach i placówkach teatralnych, agencjach reklamowych, wydawnictwach.

 

Opinie

Filologia polska to jeden z najczęściej wybieranych kierunków, zatem bardzo często figuruje w ofertach szkół wyższych. Która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Częstochowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza opinie? Sylwia, studentka Filologii polskiej mówi:

„Moja recepta na dobre wykształcenie była prosta. Wybrać najlepszą uczelnię i wziąć się ostro do nauki. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym i

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury,
 • funkcjonowania w mediach,
 • historii literatury polskiej,
 • interpretacji dzieł literackich,
 • językoznawstwa historycznego i współczesnego,
 • redagowania i przygotowania do druku tekstów współczesnych,
 • opracowywania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • działach promocji,
 • agencjach artystycznych i impresariatach,
 • mediach,
 • teatrach i placówkach teatralnych,
 • agencjach reklamowych,
 • wydawnictwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)