Filozofia

Filozofia

Filozofia

09.02.2022

Filozofia – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UHP
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii starożytnej
 • estetyka
 • logika
 • ontologia
 • historia filozofii nowożytnej
 • wybrane zagadnienia z filozofii polskiej
 • historia filozofii współczesnej

 

Filozofia, wedle oficjalnej definicji, to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. Na tych, którzy pragną „umiłowania mądrości” czeka Filozofia, na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filozofia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

Studia na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają następujące specjalności: Filozofia teoretyczna, Filozofia nowych mediów, Filozofia nauczycielska, Filozofia z komunikacją społeczną. Jakie przedmioty figurują w programie nauczania? Na przykład: historia filozofii starożytnej, estetyka, logika, ontologia, historia filozofii nowożytnej, wybrane zagadnienia z filozofii polskiej, historia filozofii współczesnej, epistemologia.

Studia filozoficzne dostarczają wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla takich form aktywności intelektualnych, jak sztuka argumentowania, prowadzenie dialogu czy kształtowanie postaw światopoglądowych. Studenci rozwijają zdolności interpretacji tekstu filozoficznego oraz umiejętność rozumienia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Posiadają podstawy metodologiczne do pracy badawczej w zakresie filozofii lub pracy w zawodach wymagających kompetencji krytycznych, interpretacyjnych i argumentacyjnych. Mówiąc o pracy, to jaka przestrzeń zawodowa czeka na absolwentów? Osoby, które ukończyły Filozofię znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, mediach, instytucjach badawczych, instytucjach kultury.

 

Opinie

Studia w Częstochowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Filozofię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza opinie? Seweryn, student Filozofii mówi:

„Wybrałem studia w UJD, ponieważ tutaj podejście do zagadnień filozoficznych wygląda zupełnie inaczej. Nauka jest przyjemnością, pewną przygodą. Życzę innym studentom, aby ich nauka tak wyglądała."

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filozofię na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji tekstu,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • mediach,
 • instytucjach badawczych,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)